Stanislav Koníček — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/5

Stanislav Koníček

premietanie (slideshow)
Stanislav Koníček

Arch. Stanislav Koníček

Katolícky dom s Národným divadlom

Katolícky dom s Národným divadlom postavili v Žiline v rokoch 1925 a 1926. V štýle neoklasicizmu ho projektoval architekt Stanislav KONÍČEK. V štíte fasády tejto budovy je štylizovaný slovenský dvojkríž s plastikami dvoch orlov a nad vchodom sú zasa sochy dvoch žien, ktoré symbolizujú hudbu a divadlo. V Národnom divadle bolo umiestené i kino Česko-slovenského červeného kríža Bio Humanitas. V tomto divadle vystúpila s viacerými hrami aj činohra Slovenského národného divadla z Bratislavy. Akademické spevácke združenie z Bratislavy, viedenský česko-slovenský spevokol Lumír a poprední bratislavskí sólisti predviedli v Katolíckom dome – bolo to rok po slovenskej premiére v Bratislave, dňa 13. marca 1927 –, oratórium Svätá Ľudmila od Antonína DVOŘÁKA (1841 – 1904) – bolo to najvýznamnejšie podujatie v 20. rokoch v Žiline.
V budove sídlila aj katolícka telovýchovná jednota Orol. Sídlili tu aj iné katolícke spolky i Zväz slovenských železničiarov. Bola tu dokonca aj reštaurácia a kaviareň. Dňa 6. októbra 1938 tu po rokovaní sedem slovenských politických strán prijalo Žilinskú dohodu. Na základe tejto dohody potom Národné zhromaždenie dňa 20. októbra prijalo zákon o autonómii Slovenskej krajiny. V roku 1939 dostali túto budovu školské sestry svätého Františka. V rokoch 1939 až 1945 tu bola Rímskokatolícka dievčenská meštianska škola a potom základná škola a neskôr pedagogická škola. Od roku 1961 slúžil tento komplex Vysokej škole dopravy a spojov ako pavilón "C". V máji 1990 sa do budovy vrátili rehoľné sestry a od roku 1991 tu začalo svoju činnosť Gymnázium svätého Františka z Assisi, ktoré sa po dvoch rokoch prebudovalo na osemtriedne. To si však vyžiadalo aj nemalú prístavbu.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 74 - 81.Kategórie
Publikované
Rozmery 784*600
Návštev 1801

[0] Komentárov

Pridať komentár