Mgr. Peter Cabadaj — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/40

Mgr. Peter Cabadaj

premietanie (slideshow)
Mgr. Peter Cabadaj

Mgr. Peter CABADAJ – uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina

Slávnostné odovzdávanie ocenení mesta Žilina za rok 2015
(Foto: 6. 6. 2016)

Peter CABADAJ (*1966, Žilina), Mgr. Literárny a kultúrny historik, spisovateľ, publicista, editor, scenárista a režisér, manažér kultúrnych podujatí. V roku 1984 maturoval na gymnáziu Veľká Okružná v Žiline. Napísal viac ako 30 kníh, je autorom, spoluautorom a manažérom 18 výstav o slovenských spisovateľoch, slovenskej literatúre, kultúre a umení. Tieto výstavy sa predstavili v 13 krajinách Európy, Severnej a Južnej Ameriky Bol povereným generálnym riaditeľom, neskôr námestníkom generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice v Martine, riaditeľom sekcie Pamätníka slovenskej literatúry a umenia SNK v Martine. V Matici slovenskej pôsobil ako riaditeľ jej Vydavateľstva, v súčasnosti je vedeckým tajomníkom Matice slovenskej v Martine. Založil noviny Terchová a odborný časopis Knižnica, ktorý vydáva Slovenská národná knižnica. Participoval na projekte, prostredníctvom ktorého bol prvok Terchovská muzika zapísaný v decembri 2013 do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Peter Cabadaj je 26 rokov hlavným dramaturgom, scenáristom, režisérom i hovorcom Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. Je spoluzakladateľom, dramaturgom a režisérom Cyrilometodských dní v Terchovej. Na organizovaní oboch podujatí sa podieľa aj mesto Žilina.

Mesto Žilina každoročne oceňuje osobnosti, ktoré sa v Žiline narodili, žili a tvorili. V pondelok 6. júna 2016 sa na Radnici mesta Žilina uskutočnila slávnosť, na ktorej primátor mesta Igor Choma odovzdal ocenenia osobnostiam za rok 2015. Na základe návrhov priamo od občanov boli ocenení: Vladimír Šupka, Peter Cabadaj, Štefan Köhler, Milena Prekopová a Michal Harant „in memoriam“. Nominácie zasielali občania mesta v priebehu niekoľkých mesiacov. Vzali sa do úvahy aj návrhy z posledných rokov, preto bol výber až z 36 žijúcich a 10 už nežijúcich osobností. Komisia zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, pracovníkov Mestského úradu v Žiline a predstaviteľov významných inštitúcií hlasovaním vybrala päť osobností, ktorých ocenenie schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 16. mája 2016.
Čestné občianstvo mesta Žilina za celoživotnú obetavú pedagogickú a riadiacu prácu v školstve si prevzal: Mgr. Vladimír Šupka.
Cenu mesta Žilina za prínos pre slovenskú vedu, vysoké školstvo a najmä pre Žilinskú univerzitu získal: prof. RNDr. Michal Harant „in memoriam“.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina si prevzali: Mgr. Peter Cabadaj – za zachovávanie národných tradícií a folklóru, najmä v oblasti Žiliny, MUDr. Štefan Köhler, MPH – za obetavú prácu lekára a riadiacu prácu v zdravotníctve a Ing. Milena Prekopová – za prácu v Nadácii Polis a vytváranie dialógu medzi ľuďmi.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa Mesta Žilina: Mesto Žilina ocenilo osobnosti za rok 2015. Dňa 7. 6. 2016. Text prevzatý z web. stránky mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 558

[0] Komentárov

Pridať komentár