MUDr. Štefan Köhler, MPH — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

23/40

MUDr. Štefan Köhler, MPH

premietanie (slideshow)
MUDr. Štefan Köhler, MPH

MUDr. Štefan KŐHLER, MPH – uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina

Slávnostné odovzdávanie ocenení mesta Žilina za rok 2015
(Foto: 6. 6. 2016)

Štefan KŐHLER (*1946, Žilina), MUDr., MPH. Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v roku 1962 študoval na Lekárskej fakulte v Bratislave a v Martine, kde promoval v roku 1969. Odvtedy sa venuje medecíne až dodnes. V roku 1969 nastúpil do žilinskej nemocnice. V rokoch 1974 a 1978 atestoval v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Patril k osobnostiam gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia. V roku 1991 absolvoval tretiu atestáciu zo sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva. MUDr. Kӧhler bol od roku 1989 námestníkom riaditeľa žilinskej nemocnice, v rokoch 1994 až 1999 bol jej riaditeľom. Od roku 2002 pracoval ako vedúci odboru zdravotníctva a lekár Žilinského samosprávneho kraja. V súčasnosti pôsobí ako zástupca riaditeľa v neštátnom zdravotníckom zariadení ŽILPO, s.r.o. Celý osobný a profesijný život Štefana Kӧhlera je spojený s mestom Žilina, vždy bol zapáleným obhajcom verejných vecí mesta a veľkým lokálpatriotom.

Mesto Žilina každoročne oceňuje osobnosti, ktoré sa v Žiline narodili, žili a tvorili. V pondelok 6. júna 2016 sa na Radnici mesta Žilina uskutočnila slávnosť, na ktorej primátor mesta Igor Choma odovzdal ocenenia osobnostiam za rok 2015. Na základe návrhov priamo od občanov boli ocenení: Vladimír Šupka, Peter Cabadaj, Štefan Köhler, Milena Prekopová a Michal Harant „in memoriam“. Nominácie zasielali občania mesta v priebehu niekoľkých mesiacov. Vzali sa do úvahy aj návrhy z posledných rokov, preto bol výber až z 36 žijúcich a 10 už nežijúcich osobností. Komisia zložená z poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline, pracovníkov Mestského úradu v Žiline a predstaviteľov významných inštitúcií hlasovaním vybrala päť osobností, ktorých ocenenie schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 16. mája 2016.
Čestné občianstvo mesta Žilina za celoživotnú obetavú pedagogickú a riadiacu prácu v školstve si prevzal: Mgr. Vladimír Šupka.
Cenu mesta Žilina za prínos pre slovenskú vedu, vysoké školstvo a najmä pre Žilinskú univerzitu získal: prof. RNDr. Michal Harant „in memoriam“.
Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina si prevzali: Mgr. Peter Cabadaj – za zachovávanie národných tradícií a folklóru, najmä v oblasti Žiliny, MUDr. Štefan Köhler, MPH – za obetavú prácu lekára a riadiacu prácu v zdravotníctve a Ing. Milena Prekopová – za prácu v Nadácii Polis a vytváranie dialógu medzi ľuďmi.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa Mesta Žilina: Mesto Žilina ocenilo osobnosti za rok 2015. Dňa 7. 6. 2016. Text prevzatý z web. stránky mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 565

[0] Komentárov

Pridať komentár