Ing. arch. Otto Sedlák — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Ing. arch. Otto Sedlák

premietanie (slideshow)
Ing. arch. Otto Sedlák

Ing. arch. Otto Sedlák

Hotel Slovakia
(Foto: 1. 4. 2007)

Ing. arch. Otto Sedlák sa narodil v roku 1941 v Sidónii pri Hornom Sŕní. Študoval na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V rokoch 1965 až 1990 pôsobil ako architekt v rôznych funkciách v Stavoprojekte Žilina a končil ako vedúci ateliéra. Od roku 1990 je autorizovaným architektom Slovenskej komory architektov a založil vlastnú firmu Racionál – Projektovo-dodávateľské a obchodné služby v Žiline. Pri svojich realizáciách výtvarných diel spolupracoval s názorovo blízkymi výtvarníkmi: Vladimírom Kompánkom, Andrejom Barčíkom, Robertom Brunom a Pavlom Chomom. Z bohatej architektonickej tvorby na Slovensku i za jeho hranicami sú v Žiline dve diela, ktoré navrhol počas činnosti v Stavoprojekte Žilina: Hotel Slovakia spoluautori Stanislav Tomana Gabriela Cimmermannová a Veľkopredajňa potravín Tempo.
Architektonickú tvorbu počas pôsobenia vo vlastnej firme Racionál prezentujú diela v spolupráci s architektmi Emilom Galovským a Vlastou Žebrákovou. V Žiline sú to napríklad objekty: Prvá komunálna banka, Gymnázium biligválne, Vzdelávacie stredisko SPP, Klientske centrumMsÚ, Poliklinika ŽILPO, Veterinárna klinika Vlčince, viaceré rodinné domy a iné. Uvedené diela odrážajú trendy modernej architektúry a sú prínosom pre naše mesto. Dvadsaťpäťročné vedenie projektovo-dodávateľských a obchodných služieb vlastnej firmy Racionál prispieva k zamestnanosti obyvateľov Žiliny. Veľmi je cenená aj pätnásťročná sponzorská činnosť pre organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline. Architekt Otto Sedlák získal v roku 1981 Cenu Dušana Jurkoviča za hotel Slovakia.
Tvorba v Stavoprojekte v rokoch 1965 – 1990: Tokajská vináreň Žilina, Colnica Trstená, Dom nábytku Čadca, Zväzarm Dubnica nad Váhom, IBV – PÚP Nová Dubnica, Hotel Slovakia Žilina – projekt, spolupráca S. Toman, Zimný štadión Púchov, Koliba ZOO Praha, Dom smútku Nová Dubnica, Hotel Filagor Dubnica Nad Váhom, Veľkopredajňa TEMPO Žilina, Dom smútku Považská Bystrica, Obecný úrad Terchová, Rímskokatolícky kostol Stráňavy.

Za rok 1981 bola udelená cena Dušana Jurkoviča architektom Otto Sedlák, Stanislav Toman a Gabriela Cimmermanová za Hotel Slovakia v Žiline.

História: Cenu Dušana Jurkoviča udeľuje Spolok architektov Slovenska (SAS) autorovi alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 869

[0] Komentárov

Pridať komentár