JUDr. Anton Vavrinec Ottmayer — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

29/41

JUDr. Anton Vavrinec Ottmayer

premietanie (slideshow)
JUDr. Anton Vavrinec Ottmayer

Laureát ceny Genius loci Solnensis – in memoriam JUDr. Anton Vavrinec Ottmayer

Cenu prevzala Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline
(Foto: 25. 5. 2016)

Spisovateľ, prekladateľ, slovenský národovec, univerzitný profesor, doktor práv Anton Vavrinec Ottmayer sa narodil v roku 1796 v Žiline, v rodine Karola Ottmayera. Študoval právo v Pešti, kde v roku 1817 získal doktorát. Začal pracovať ako advokátsky osnovník v Žiline a od roku 1822 už pôsobil ako profesor na právnickej fakulte Pazmányho univerzity v Pešti. Prednášal štatistiku a banské právo. V rokoch 1831 až 1833 zastával funkciu dekana fakulty. Bol tiež členom najvyššej súdnej stolice. Zastával funkciu cenzora kníh, pričom priaznivo posudzoval slovenské vydanie. Bol aktívnym členom Pešť-budínskeho kruhu slovenských vzdelancov, v ktorom sa zapájal do kultúrnych, organizačných a vydavateľských podujatí. Neskôr sa stal iniciátorom myšlienky založenia Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej v Budíne, ktorý založil spoločne s oravským rodákom Martinom Hanuljakom v roku 1834. Cieľom tohto spolku bolo pestovať materinský slovenský jazyk, zbližovať zástancov češtiny, teda kollárovcov s bernolákovcami a spojiť katolíkov a evanjelikov v slovenskom národnom hnutí proti vzmáhajúcej sa maďarizácii v Uhorsku. V literárnom almanachu Zora, ktorý spolok vydal v rokoch 1835 až 1840, Ottmayer uverejnil svoj román "Krajina šťesťá, welikosťi a umeňá", kde v bernolákovskej slovenčine opísal krásu Vrátnej doliny, neďaleko Žiliny, a v almanachu tiež vyšli jeho novely: Mina, Mathilda a Žofka a Václav. V roku 1839 zastával funkciu predsedu spolku. Slovenský básnik Ján Hollý mu v roku 1841 venoval ódu, ktorú zložil na jeho počesť.
Anton Vavrinec Ottmayer bol uznávaným znalcom hospodárskych a právnických vzťahov v obchode – najmä uhorského zmenkového práva. Bol autorom právnických diel a štúdií vydávaných v latinčine a v nemčine. Do nemčiny preložil uhorský zmenkový zákon. Neskôr pôsobil ako advokát v Pešti. V roku 1849 bol pre urážku kráľa odsúdený na ročné väzenie. Jeho ďalšie osudy nie sú známe, pravdepodobne ďalej pôsobil v Pešti ako advokát, kde zomrel okolo roku 1870.

Mgr. Ján Blahovec otvoril a moderoval Slávnostnú akadémiu Zboru Žilincov dňa 25. mája 2016 v obradnej sieni Starej radnice. Počas akadémie boli udelené prestížne ceny Genius loci Solnensis. Laureátmi ceny Genius loci Solnensis v roku 2016 boli prof. akad. maliar Rudolf Sikora a Ing. arch. Otto Sedlák. Laureátmi ceny Genius loci Solnensis – in memoriam JUDr. Anton Vavrinec Ottmayer a Juraj Váh. Ceny odovzdali Ing. Patrik Groma, prvý zástupca primátora mesta Žilina a Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., predseda Zboru Žilincov.

Cenu Genius loci Solnensis udeľuje Zbor Žilincov významným rodákom a obyvateľom mesta za celoživotnú tvorivosť a zásluhy o rozvoj Žiliny. Slávnostná akadémia Zboru Žilincov je jedno zo sprievodných podujatí XXII. ročníka Staromestských slávností v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 373

[2] Komentárov

admin - Utorok 20 September 2016 09:41

Ktoré dátumy? Upresnite.

silvia - Utorok 20 September 2016 08:16

Si upravte tie datumy aspon, nech to máte na poradku!!!!
Pridať komentár