Otto Reichner — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/5

Otto Reichner

premietanie (slideshow)
Otto Reichner

Architekti Otto Reichner, Ferdinand Čapka a František Eduard Bednárik

Reprezentačný dom
(Foto: 6. 8. 2007)

Na mieste dnešného Mestského divadla stála od polovice 16. storočia budova žilinskej protestanskej Akadémie. Pravdepodobne po ničivom požiari mesta v roku 1886 postavili na jej mieste jednoposchodovú budovu, v ktorej sídlila štvortriedna rímskokatolícka ľudová škola. Okolo roku 1940 ju zbúrali a v júli 1942 položili základný kameň Reprezentačného domu.
Projekt budovy vypracovali žilinskí architekti Ing. arch. František Eduard Bednárik a akad. arch. Ferdinand Čapka. Definitívne projekt spracoval opavský rodák Otto Reichner. Pôvodne plánovanú výstavbu rímskokatolíckej ľudovej školy sa Mesto Žilina rozhodlo rozšíriť o administratívne a kultúrne priestory a vybudovať tak pre rímskokatolícku cirkev širšiu kultúrnu inštitúciu pod súhrnným názvom Dom katolíckej kultúry a výchovy. Stavebný pozemok mali získať zbúraním pôvodnej rímskokatolíckej školy a odkúpením, prípadne vyvlastnením priľahlých domov. Pre problémy so získaním potrebných okolitých parciel objekt nakoniec postavili v obmedzenej výmere, čím boli školské učebne, javisková časť divadelnej sály a okolie objektu pomerne stiesnené. Nedostatok priestoru aspoň čiastočne riešili adaptáciou priľahlého Grossmanovho domu, kde boli cvičebne a byty pre zamestnancov školy. Interiér Reprezentačného domu rozdelili na školskú časť v pravom krídle objektu a na divadlo, ktoré zaberá plochu dvoch nadzemných podlaží ľavého krídla. Školská telocvičňa bola v suteréne pod priestorom divadelnej sály.
Monumentálna klasicizujúca budova je obložená bielym, v soklovej časti nahrubo opracovaným, v hornej časti hladkým travertínovým obkladom. Ústredným motívom sú výrazné vertikálne úzke prierezy, členiace prevýšený arkádový portykus, ako aj okná bočných krídel budovy. Reprezentačný dom v Žiline je jeden z mála príkladov tejto inšpirácie na území Slovenska. Na priečelí budovy boli v minulosti žilinské, pápežské a slovenské symboly, ktoré neskôr komunisti odstránili. V rokoch 1950 – 1966 tu sídlilo Krajové divadlo pracujúcich, od roku 1956 premenované na Divadlo Petra Jilemnického, ktoré zrušili v roku 1966. Od roku 1961 pôsobila v budove Stredná všeobecno-vzdelávacia škola, neskôr premenovaná na Gymnázium, potom časť Základnej školy na Konevovej ulici a od roku 1963 novozriadená Jazyková škola. V Reprezentačnom dome pôsobil aj Park kultúry a oddychu a od 1. januára 1992 tu sídli Mestské divadlo Žilina. V rokoch 1999 – 2003 bola vykonaná kompletná rekonštrukcia budovy. Nachádzajú sa tu aj busty literátov Petra Jilemnického, Ferka Urbánka, Gašpara Fejérpataky-Belopotockého od Stanislava Biroša, Jána Palárika-Beskydova, Jána Chalúpku od Fraňa Štefunku. Na priečelí sú bronzové busty mešťanostu JUDr. Vojtecha Tvrdého a evanjelického biskupa Fedora Fridricha Ruppeldta od Ladislava Beráka. Reprezentačný dom je od 24. augusta 2009 zapísaný do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina.

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník, 21. 2. 2012, č. 8, str. 19.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 792*600
Návštev 1700

[0] Komentárov

Pridať komentár