Kempelenova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/11

Kempelenova ulica

premietanie (slideshow)
Kempelenova ulica

Kempelenova ulica v Žiline

Mestská časť Hájik
(Foto: 30. 5. 2011)

Kempelenova ulica sa nachádza v mestskej časti Hájik. Je ulicou sídliskového typu, na ktorej sú postavené bytové domy. Ulica je pomenovaná po bratislavskom rodákovi Wolfgangovi Kempelenovi (1734 – 1804), ktorý bol polytechnik a vynálezca.

Zoznam ulíc v mestskej časti Hájik (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Baničova ulica (Baničova), Dadanova ulica (Dadanova), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – od križovatky na Hájik, Jedlíkova ulica (Jedlíkova), Kempelenova ulica (Kempelenova), Korzo (Korzo), Mikovíniho ulica (Mikovíniho), Námestie mladosti (Námestie mladosti), Petzvalova ulica (Petzvalova), Segnerova ulica (Segnerova), Slnečné námestie (Slnečné námestie), Slnečné schody (Slnečné schody), Stodolova ulica (Stodolova), Terasy (Terasy), Ulica Emanuela Fila (Emanuela Fila), Ulica Jura Hronca (Jura Hronca), Ulica Mateja Bela (Mateja Bela).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 381

[0] Komentárov

Pridať komentár