Považské múzeum v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/5

Považské múzeum v Žiline

premietanie (slideshow)
Považské múzeum v Žiline

Považské múzeum v Žiline

(Foto: 30. 8. 2005)

Považské múzeum v Žiline, Topoľová 1, 010 03 Žilina.
Tel.: 041/ 500 15 10, 500 15 11, fax: 041 / 562 00 33, 500 15 12,
e-mail: muzeum@pmza.sk, web: www.pmza.sk.

Považské múzeum v Žiline, Hrad Strečno, 013 24 Strečno. Hrad Strečno tel.: 041 / 5697 400.

Považské múzeum v Žiline (ako prvé zo Slovenska) na medzinárodnom internetovom portáli (kliknite):
www.euromuse.net.

Považské múzeum v Žiline vzniklo r. 1942 ako Mestské múzeum. Expozícia Drotárstvo sprístupnená v novej podobe r. 1992, je jediná tohto zamerania na svete. Dokumentuje dejiny typicky slovenského remesla. Expozícia Dejiny Žiliny z r. 1977 dokumentuje dejiny mesta od r. 1208 až po r. 1848. K najzaujímavejším exponátom patria vyobrazenia starej Žiliny, predmety k dejinám cechov, školstva a národného obrodenia. Expozícia Pravek severozápadného Slovenska z r. 1977 poskytuje informácie o osídlení okresov Žilina a Považská Bystrica od 30 000 pred Kr. až po obdobie Veľkej Moravy. K najzaujímavejším exponátom patria neolitické nástroje, keltské mince a slovanské vykopávky. Expozícia Sakrálne umenie 18. a 19. storočie. Múzeum je umiestnené v kultúrnej pamiatke Budatínsky hrad.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3286

[0] Komentárov

Pridať komentár