Sládkovičova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/54

Sládkovičova ulica

premietanie (slideshow)
Sládkovičova ulica

Sládkovičova ulica

Bývalé parné kúpele "Petrovský"
(Foto: 17. 4. 2016)

Pomenovanie ulice je podľa významného slovenského básnika Andreja SLÁDKOVIČA (1820 – 1872) má ulica od roku 1919. Jej pôvodný názov bol Dolná ulica, ako protipól Hornej ulice – dnešnej Štúrovej. Na ulici v roku 1849 bolo len desať domov, ktoré sú už dnes zväčša väčšinou asanované.
Väčšia výstavba tu nastala až na konci 19. storočia a na začiatku 20. storočia, keď tu postavili dominanty ulice – hotel Reisz, v období prvej Česko-slovenskej republiky hotel Centrál – dnes je známy pod menom Grand, – vedľa neho predajňa kníhtlačiara TRÁVNIČKA, ktorú prestavali v roku 1996 pre zábavné centrum VIX a napokon budova bývalých známych parných kúpeľov "Petrovský", ktorá je dnes, po obnove v roku 1995, sídlom žilinskej pobočky OTP banky. Táto budova bola pôvodne sídlom divadla a kina Omnium.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 46.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 368

[0] Komentárov

Pridať komentár