DSS a ŠZ Straník — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/6

DSS a ŠZ Straník

premietanie (slideshow)
DSS a ŠZ Straník

STRANÍK – domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Zástranie

(Foto: 9. 6. 2007)

Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina.
Tel.: 041/566 78 02, 041/566 78 21, fax 041/566 78 21, e-mail: dsszastranik@vuczilina.sk, web: www.stranik.dsszsk.sk.

DSS a ŠZ Straník pre dospelých ( ženy a muži 140 miest), leží v katastrálnom území Tepličky nad Váhom, ale prístup autom a autobusom je zo Žiliny do Zástrania. MHD autobusová linka č. 27 na zastávku Veterná. DSS sa skladá piatich budov z ktorých štyri sú na začiatku Zástrania: administratívno-prevádzková budova, budova pre mobilných klientov, budova pre imobilných klientov, budova vodohospodárskeho zdroja a piata budova pre dospelých mužov je uprostred Zástrania v bývalej základnej škole. Zariadenie DSS poskytuje celoročný pobyt 112 ženám s rôznym druhom postihnutia a budova v Zástraní v centre obce poskytuje celoročný pobyt 28 mužom. O chorých sa stará aj Spoločenstvo sestier Božieho Vykupiteľa. Ústav sociálnych služieb Straník bol zriadený v roku 1956 v objektoch bývalého strediska bezmotorového lietania. Je v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Objekt na fotografii je určený pre ženy. Viac informácii na web. stránke zariadenia (v kontaktoch).Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 660

[0] Komentárov

Pridať komentár