Dedinská ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/17

Dedinská ulica

premietanie (slideshow)
Dedinská ulica

Dedinská ulica v Strážove

Mestská časť Strážov
(Foto: 17. 4. 2016)

Dedinská ulica patrí medzi najdôležitejšie ulice v Strážove, lebo prechádza pôvodnou starou časťou obce. Vymedzená je Bratislavskou ulicou pri moste cez rieku Rajčanka a Prieložnou ulicou. Na úzkej ulici sa nachádzala pôvodná zástavba, ktorá sa prestavbou postupne stráca. Z historických pamiatok je tu postavená zvonica, na ktorej je malá kaplnka so soškou Panny Márie.

Zoznam ulíc v mestskej časti Strážov (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Agátová ulica (Agátová), Bukovinská ulica (Bukovinská), Dedinská ulica (Dedinská), Hričovská ulica (Hričovská), Pri rieke (Pri rieke), Priehradná ulica (Priehradná), Prieložná ulica (Prieložná), Rajčianska ulica (Rajčianska).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 620

[0] Komentárov

Pridať komentár