Kostol Panny Márie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/2

Kostol Panny Márie

premietanie (slideshow)
Kostol Panny Márie

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Kysucké Nové Mesto
(Foto: 21. 9. 2009)

Keď mala kysucká farnosť viac ako 20 tisíc veriacich, padlo rozhodnutie, že poniže mestských hradieb by sa mala postaviť kaplnka a pri nej cintorín. Preto v roku 1738 začali veriaci stavať kaplnku a ukončili ju v roku 1746. Netrvalo dlho a v roku 1801 ju začali rozširovať na terajší Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Dokončený bol v roku 1817. Je to jednoloďová stavba v klasicistickom štýle s polkruhovým uzáverom, zaklenutá pruskými klenbami s medziklembovými pásmi. Fasáda je členená pilastrami, kostol má vežu vstavanú do štítového priečelia. Na parapete chóru z prvej polovice 18. storočia, krásne zdobeného barokovou výzdobou – plastickou drevorezbou polychromovanou, je umiestnený zemiansky znak rodiny Kubicovej. V interiéry kostola sa nachádza klasicistická kazateľňa s luiséznym ornamentom. Klasicistický organ je z konca 18. storočia. V kostole sa nachádzajú dva obrazy od D. Applera. Prvý z nich zobrazuje sv. Andreja, druhý sv. Alžbetu, oba pochádzajú z roku 1836.
Text prevzatý z web. stránky mesta Kysucké Nové Mesto (kliknite): www.kysuckenovemesto.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 213

[0] Komentárov

Pridať komentár