Zástava a vlajka mesta Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Zástava a vlajka mesta Žilina

premietanie (slideshow)
Zástava a vlajka mesta Žilina

Zástava a vlajka mesta Žilina


1. Zástava mesta Žilina pozostáva z dvoch rovnakých širokých pásov. Horný pás má zlatú (žltú) farbu a dolný olivovozelenú. V hornom zlatom páse v rohu pri žrdi je umiestnený erb mesta Žilina. Výška erbu mesta Žilina sa rovná 6/8 šírky zlatého pásu. Vzdialenosť vrchného okraja erbu od vrchného okraja žltého pásu a vzdialenosť od dolného štítu erbu k dolnému okraju zlatého pásu tvorí v dvoch prípadoch 1/8 zlatého pásu. Vzdialenosť od pravého okraja štítu od ľavej strany žltého pásu tvorí 2/8 šírky zlatého pásu. Pomer dĺžky a šírky zástavy je 3:2.
2. Vlajka mesta Žilina je tvorená podľa mestskej zástavy, avšak rozmery nie sú predpísané a riadia sa praktickými a estetickými hľadiskami.
Farbami mesta Žilina sú zlatá (žltá) a olivovozelená.
Zdroj: Zástava a text je prevzatý z oficiálnej stránky mesta Žiliny: http://www.zilina.sk/

Ing. Gustáv Krušinský je autor mestskej zástavy Žiliny, ktorú navrhol v roku 1990. Po schválení v pléne MsNV boli vyhotovené dva originály. Jedna zástava putovala na Kongres miest v Amsterdame, kde zostala natrvalo a druhá bola slávnostne vyvesená so štátnou zástavou na Dome odborov pred 1. májom v roku 1990. Nasledujúci rok, už za nového primátora Ing. Jána Slotu, boli podľa originálu vyhotovené ďalšie mestské zástavy, ktoré sa používajú dodnes.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*538
Návštev 6821

[0] Komentárov

Pridať komentár