Mestská časť Vlčince — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/20

Mestská časť Vlčince

premietanie (slideshow)
Mestská časť Vlčince

Mestská časť Vlčince

Sídlisko Vlčince v Žiline
(Foto: 2. 10. 2015)

Neďaleko cesty zo Žiliny do Turca bola stará neveľká osada Vlčince. Už na mape žilinského chotára z roku 1747 je označený hon s pomenovaním Vltsintze. V rokoch 1933 až 1935 tu, na lokalite Brezový majer, vybudovali vojenské letisko, ktoré neskôr slúžilo civilným potrebám. Najprv tu lietali bezmotorové klzáky a neskôr aj motorové lietadlá. V roku 1946 sa tu začala pravidelná letecká doprava na linke do Bratislavy. Túto pravidelnú dopravu však zrušili v roku 1948, a potom lietali len malé lietadlá ako aerotaxi. Letisko využívala organizácia Zväzarm pre letecký a parašutistický výcvik. Letisko na Brezovom majeri slúžilo do roku 1972, keď muselo ustúpiť rozvoju mesta, rozširovaniu sa hromadnej bytovej výstavby. V roku 1971 tu začali budovať panelové domy nového sídliska podľa projektov Ing. arch. Emila GALOVSKÉHO. V takmer 7500 bytoch tu býva asi 18 473 obyvateľov (stav 29. 2. 2016). Toto sídlisko tvoria štyri samostatné časti – Vlčince I až IV.

Zdroj: Prikril, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 109 a 113.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 492

[0] Komentárov

Pridať komentár