Dlhá ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/6

Dlhá ulica

premietanie (slideshow)
Dlhá ulica


Dlhá ulica v Žiline

Asanované objekty bývalých Žilinských mliekarní
(Foto: 7. 7. 2013)

Dlhá ulica sa nachádza v južnej časti mesta v mestskej časti Hliny a Bytčica. V mestskej časti Hliny sa nachádza len jej krátka časť, ktorá je vymedzená od Bytčickej ulice pri spoločnosti Ferona po mimoúrovňovú križovatku cesty I/64 (rozdelenie ulice je v predĺžení budúcej Bitarovskej cesty – časti IV). Po celej svojej dĺžke ohraničuje východnú časť juhozápadnej priemyselnej zóny (bývalé mliekarne) a od východnej strany je železničná trať Žilina – Rajec.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 305

[0] Komentárov

Pridať komentár