Sumčia ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/9

Sumčia ulica

premietanie (slideshow)
Sumčia ulica

Sumčia ulica

Mestská časť Mojšova Lúčka
(Foto: 8. 6. 2014)

Sumčia ulica v mestskej časti Mojšova Lúčka je vymedzená križovatkou s Úhoriou ulicou na južnej strane a Vodným dielom Žilina na severnej strane. Ulica je vedená popod mostný objekt cesty I/18 smerom k vodnému dielu. Na ulici (ceste) nie sú postavené nijaké rodinné domy. Po ľavej strane v smere k vodnému dielu sa nachádza obecný cintorín a dom smútku.

Zoznam ulíc v mestskej časti Mojšova LúčkaMojšova Lúčka (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Belicová ulica (Belicová), Hlavátková ulica (Hlavátková), Hyrovská ulica (Hyrovská), Jalcová ulica (Jalcová), Kapria ulica (Kapria), Karasová ulica (Karasová), Lieňová ulica (Lieňová), Lipňová ulica (Lipňová), Ostriežová ulica (Ostriežová), Pstruhová ulica (Pstruhová), Rybné námestie (Rybné námestie), Stará Mojšova Lúčka (Stará Mojšova Lúčka), Sumčia ulica (Sumčia), Šťuková ulica (Šťuková), Úhoria ulica (Úhoria).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobudlo účinnosť dňa 21. 10. 2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 423

[0] Komentárov

Pridať komentár