Múzeum židovskej kultúry — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/4

Múzeum židovskej kultúry

premietanie (slideshow)
Múzeum židovskej kultúry

Múzeum židovskej kultúry na Slovensku

Slovenské národné múzeum Bratislava
(Foto: 9. 9. 2014)

Múzeum židovskej kultúry, Zsigrayova kúria, Židovská 17, 811 01 Bratislava
Sekretariát MŽK telefón: +421 2 204 90 101, fax: +421 2 204 90 110, e-mail: mzk@snm.sk, web: www.snm.sk.

Otváracie hodiny: denne okrem soboty od 11:00 do 17:00 h. Pre nahlásené školské skupiny je múzeum otvorené od 9:00 hod.

Stála expozícia, sprístupnená od mája 1993, oboznamuje návštevníkov s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území Slovenska prinajmenšom od dôb Veľkomoravskej ríše. Trojrozmerné a dvojrozmerné exponáty približujú každodenný život židovského obyvateľstva, židovské sviatky, interiér synagógy a osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko. Záver expozície je venovaný pamiatke približne 70 000 obetí holokaustu zo Slovenska. Bratislavská expozícia je inštalovaná v priestoroch Zsigrayovej kúrie (Židovská 17, Bratislava). Na subtílnej expozičnej ploche sa koncentruje niekoľko storočná práca ducha, intelektu a rituálno-úžitkového umenia. Návštevník sa môže oboznámiť s cestou Žida od narodenia až po jeho skon, členenou rôznorodosťou náboženského synagogálneho a domáceho rituálneho života. (Text prevzatý z web. stránky Múzea židovskej kultúry (kliknite): www.snm.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 299

[0] Komentárov

Pridať komentár