Kombinovaná koruhva Vrania — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/6

Kombinovaná koruhva Vrania

premietanie (slideshow)
Kombinovaná koruhva Vrania

Kombinovaná koruhva mestskej časti Vranie

Symboly mestskej časti Vranie

Od dvoch symbolov (erb a vlajka), ktoré pozná zákon o obecnom zriadení, je možné odvodiť aj ďalšie symboly mestskej časti Vranie "sui generis" (ktoré ale nie sú symbolmi v zmysle zákona o obecnom zriadení). Ide o tieto symboly: heraldická vlajka, zástava, krátka vlajka, koruhva (zvislá zástava, odvodená od vlajky) a kombinovaná koruhva.

Erb Vrania má v striebornom štíte čiernu vranu v zlatej zbroji, stojaca na zelenom kríku, vyrastajúcom zo zelenej pažite.

Vlajka Vrania pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/9), bielej (2/9), čiernej (1/9), žltej (1/9), čiernej (1/9), bielej (2/9) a zelenej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Mesto Žilina požiadalo Heraldický register Slovenskej republiky, vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o zaregistrovanie dvoch symbolov mestskej časti Vranie (erb a vlajku), pričom tento následne listom sp. zn. SVS-OAR1-2015/019941 zo dňa 26. 11. 2015 oznámil, že tieto symboly sú zapísané v registri pod signatúrou HR V-262/2015.

Text a fotografia sú prevzaté z web. stránky Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk. Uznesenie na ustanovenie symbolov mestskej časti Vranie bolo schválené na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 15. 2. 2016.Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 339

[0] Komentárov

Pridať komentár