Kríž v Novej Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/15

Kríž v Novej Žiline

premietanie (slideshow)
Kríž v Novej Žiline

Drevený kríž v Novej Žiline

Bývalá obytná kolónia železničiarov Považskej železnice
(Foto: 25. 2. 2016)

V septembri 2012 na Bratislavskej ulici v bývalej železničiarskej kolónii správca farnosti Žilina-mesto Peter Holbička posvätil novopostavený kríž a malú kaplnku. Symbol kríža má znevýhodneným občanom pripomínať, že vo svojich trápeniach nie sú sami a majú sa na koho obrátiť. Kríž je postavený uprostred obytnej kolónie neprispôsobivých občanov. Miesto, na ktorom teraz stojí kríž, bolo predtým spustnuté, vypĺňali ho smeti, stromy a kríky. Sestry spolu s miestnymi obyvateľmi dokázali tento priestor vyupratovať, vyčistiť. Kríž a malú kaplnku Panny Márie posvätil Peter Holbička pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža. „Spolu s ním sme požehnali menšiu kaplnku Panny Márie. Iniciárkami postavenia kríža boli misionárky Lásky Matky Terezy, ktoré sa aj oň starajú.

História obytnej kolónie Považskej železnice: V 19. storočí patrili trate viacerým železničným spoločnostiam, ktoré si stavali vlastné železničné stanice. Tak sa stalo, že v Žiline vyrástli hneď dve stanice. Košicko-bohumínska železnica mala svoju stanicu severne od mesta, čo je dnešná hlavná stanica Žilina a Považská železnica si postavila stanicu severozápadne od mesta. Stanica dostala názov Nová Žilina, a pretože sa v tom čase hovorilo a písalo po maďarsky, na budove bol nápis Új Zsolna. Pomenovanie Nová Žilina poznajú Žilinčania pre túto oblasť dodnes. Spoločnosť StEG postavila vo svojej stanici v rokoch 1882 – 1883 viacero budov, ktoré stoja dodnes a sú železničnými pamiatkami. Jednou z nich je výhrevňa parných rušňov so 16 miestami na odstavenie lokomotív. Dnes sa používa ako elektrická remíza – miesto odstavovania rušňov na elektrický pohon. Vedľa bola postavená prijímacia budova železničnej stanice. V tom čase bola menších rozmerov, až v rokoch 1914 – 1918 k nej pristavali ďalšie časti, čím dostala dnešnú podobu. Povyše stanice, v blízkosti trate Košicko-bohumínskej železnice, bola postavená vodáreň. Predtým slúžila na zásobovanie stanice vodou, ktorú čerpali najmä parné rušne. Vežovitá budova stojí dodnes. Neďaleko stanice bola tiež postavená obytná kolónia pre zamestnancov železnice. Pôvodne tu stálo 12 obytných domov, po jej dostavaní v roku 1912 ich bolo ešte viac, avšak niektoré z nich boli zbúrané pri výstavbe estakády. Zvyšná časť domov, ktorá sa zachovala, je dnes v zlom stave, nakoľko tam bolo ubytované neprispôsobivé obyvateľstvo, hoci tieto domy spĺňajú hodnoty pamiatkovej ochrany. V roku 1910 bývalo v tejto kolónii 367 obyvateľov.

Viac o histórii Považskej železnice si prečítajte článok v našej wikipédii od Mgr. Petra Šimka, historika Považského múzea v Žiline po kliknutí na web. odkaz:Považská železnica.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 460

[0] Komentárov

Pridať komentár