Bytový dom na Bratislavskej — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/15

Bytový dom na Bratislavskej

premietanie (slideshow)
Bytový dom na Bratislavskej

Vybývaný bytový dom 504/58 na Bratislavskej ulici

Bytový dom bývalej obytnej kolónie železničiarov Považskej železnice
(Foto: 25. 5. 2014)

Vybývaný bytový dom na Bratislavskej ulici sa bude na jeseň 2014 asanovať. Podľa statického posudku je bytový dom na bývanie nevyhovujúci. Pre vysoké náklady nie je možné dom rekonštruovať. V bytovom dome bývajú tri rómske rodiny, z ktorých dve dostanú náhradné bývanie a tretia rodina, ktorá dlhuje mestu na nájomnom 18 606,38 eur a je vydaný na ňu aj exekučný príkaz na vysťahovanie, bude sa musieť postarať o seba sama. Po vysťahovaní všetkých rodín a za účasti polície a požiarnikov sa bude dom asanovať.

Z dôvodu bezpečnosti a narušenej statiky budovy na Bratislavskej ulici 58, mesto Žilina pristúpilo vo štvrtok 25. februára 2016 o 10.00 hod. k jej búraniu. Budova bola v zlom technickom stave, ktorý zapríčinili jej samotní obyvatelia. Vysťahovanie a demolácia sa v minulosti niekoľkokrát zmarili obštrukciami nelegálnymi nájomcami bez nájomných zmlúv. Nie je tajomstvom, že mestská časť v blízkosti Bratislavskej ulice v Žiline je v dezolátnom stave. Pravda je taká, že ak sa nechopia iniciatívy samotní občania Bratislavskej ulice, prakticky je nemožné, aby sa situácia zmenila. Pre zlý technický stav budovy č. 504/58, ktorý zapríčinili samotní nájomníci, mesto Žilina pristúpilo vo štvrtok k demolácii tejto stavby. Jej narušená statika vážne ohrozuje obyvateľov, ktorí v nej bývajú. Mesto Žilina takto predchádza možnému nešťastiu, pretože obyvatelia tohto bytového domu sa k svojmu bývaniu nesprávali zodpovedne. Byty, ktoré im boli v minulosti pridelené alebo ich neoprávnene obsadili, nie sú už obývateľné. V minulosti už mesto vysťahovalo z tohto domu 4 rodiny, ktoré v ňom nelegálne bývali.
PhDr. Pavol Čorba,hovorca Mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina: "Mesto chráni svojich nájomníkov", dňa 24. 2. 2016. Text prevzatý z web. stránky: www.zilina.sk.

História obytnej kolónie Považskej železnice: V 19. storočí patrili trate viacerým železničným spoločnostiam, ktoré si stavali vlastné železničné stanice. Tak sa stalo, že v Žiline vyrástli hneď dve stanice. Košicko-bohumínska železnica mala svoju stanicu severne od mesta, čo je dnešná hlavná stanica Žilina a Považská železnica si postavila stanicu severozápadne od mesta. Stanica dostala názov Nová Žilina, a pretože sa v tom čase hovorilo a písalo po maďarsky, na budove bol nápis Új Zsolna. Pomenovanie Nová Žilina poznajú Žilinčania pre túto oblasť dodnes. Spoločnosť StEG postavila vo svojej stanici v rokoch 1882 – 1883 viacero budov, ktoré stoja dodnes a sú železničnými pamiatkami. Jednou z nich je výhrevňa parných rušňov so 16 miestami na odstavenie lokomotív. Dnes sa používa ako elektrická remíza – miesto odstavovania rušňov na elektrický pohon. Vedľa bola postavená prijímacia budova železničnej stanice. V tom čase bola menších rozmerov, až v rokoch 1914 – 1918 k nej pristavali ďalšie časti, čím dostala dnešnú podobu. Povyše stanice, v blízkosti trate Košicko-bohumínskej železnice, bola postavená vodáreň. Predtým slúžila na zásobovanie stanice vodou, ktorú čerpali najmä parné rušne. Vežovitá budova stojí dodnes. Neďaleko stanice bola tiež postavená obytná kolónia pre zamestnancov železnice. Pôvodne tu stálo 12 obytných domov, po jej dostavaní v roku 1912 ich bolo ešte viac, avšak niektoré z nich boli zbúrané pri výstavbe estakády. Zvyšná časť domov, ktorá sa zachovala, je dnes v zlom stave, nakoľko tam bolo ubytované neprispôsobivé obyvateľstvo, hoci tieto domy spĺňajú hodnoty pamiatkovej ochrany. V roku 1910 bývalo v tejto kolónii 367 obyvateľov.

Viac o histórii Považskej železnice si prečítajte článok v našej wikipédii od Mgr. Petra Šimka, historika Považského múzea v Žiline po kliknutí na web. odkaz:Považská železnica.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 460

[0] Komentárov

Pridať komentár