Najstaršie vyobrazenie erbu z 18. stor. — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/4

Najstaršie vyobrazenie erbu z 18. stor.

premietanie (slideshow)
Najstaršie vyobrazenie erbu z 18. stor.

Najstaršie vyobrazenie symbolu z 18. stor. mestskej časti Trnové

Symboly mestskej časti Trnové

Najstaršie vyobrazenie symbolu Trnového poznáme podľa odtlačku pečatidla, pochádzajúceho z 18. storočia. Jeho priemer je 26 mm, kruhopis znie "SIGIL(lum) * P (ossessionis) * TERNOVE". V strede pečatného poľa je zobrazená kostolná veža so strechou, vybiehajúcou do kruhopisu.
Asi od roku 1785 sa zavádza nové pečatidlo, ktorého kruhopis je zhodný s predchádzajúcim, no v strede pečatného poľa je zobrazený celý kostol.

Nový erb Trnového má v červenom štíte na zlatej bordúre návršia zlatý kostol so striebornými krížikmi na veži a streche, vpravo vyrastajúci zlatý striebroplodý krík trnky; vľavo hore strieborný dvojitý kríž
MsZ v Žiline schválilo na 41. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 03.11.2014 Uznesenie č. 145/2014 k Návrhu na ustanovenie symbolov mestskej časti Trnové. Mestské zastupiteľstvo v Žiline I. ustanovuje symboly mestskej časti Trnové nasledovne:
1. erb v podobe: v červenom štíte na zlatej bordúre návršia zlatý kostol so striebornými krížikmi na veži a streche, vpravo vyrastajúci zlatý striebroplodý krík trnky; vľavo hore strieborný dvojitý kríž
2. vlajka, ktorá pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej(1/8), červenej(2/8), žltej (2/8), červenej (2/8) a žltej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Mesto Žilina požiadalo Heraldický register Slovenskej republiky, vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o zaregistrovanie dvoch symbolov mestskej časti Trnové (erb a vlajku), pričom tento následne listom sp. zn. SVS-OAR1-2014/0026038 zo dňa 24. 11. 2014 oznámil, že tieto symboly sú zapísané v registri pod signatúrou HR T-141/2014.

Text a fotografia sú prevzaté z web. stránky Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 353

[0] Komentárov

Pridať komentár