Materská škola v Závodí — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

38/42

Materská škola v Závodí

premietanie (slideshow)
Materská škola v Závodí

Materská škola v Závodí

Mestská časť Závodie
(Foto: 13. 5. 2007)

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina.
Tel.: 041/763 47 80, e-mail: skola@map.sk, ekonom@zsskolskaza.edu.sk, web: www.zszavodie.sk,
riaditeľ: Mgr. Ján Majsniar, zástupkyňa pre MŠ: Emília Hubočanová.
Materská škola sa nachádza v príjemnom prostredí v budove starej školy na Ulici Juraja Závodského 16, tel.: 041/763 46 80.

Zápis do MŠ. Riaditeľka MŠ po dohode so zriaďovateľom zverejní na budove školy termín zápisu spolu s podmienkami prijímania detí. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktorých rodičia majú trvalé bydlisko v meste Žilina. Zápis pozostáva z prevzatia žiadosti, potvrdenia a vyjadrenia lekára, odovzdania vyplnenej a potvrdenej žiadosti. Prihlášky a informácie o zápise detí poskytne každá materská škola, prípadne na internetovej stránke www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 668

[0] Komentárov

Pridať komentár