Nábrežie Rajčianky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/10

Nábrežie Rajčianky

premietanie (slideshow)
Nábrežie Rajčianky

Nábrežie Rajčianky (ulica) v Závodí

Mestská časť Závodie
(Foto: 22. 3. 2014)

Nábrežie Rajčianky (ulica) sa nachádza vo východnej časti Závodia, na ľavej strane rieky Rajčanky. Vymedzená je na severnej strane križovatkou s Krížnou ulicou a na južnej strane prechádza okolo rieky Rajčanky. Dlhá je asi 750 metrov.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.

Zoznam ulíc v mestskej časti Závodie (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bočná ulica (Bočná), Cesta na štadión (Cesta na štadión), Drieňová ulica (Drieňová), Gogoľova ulica (Gogoľova), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – po križovatku na Hájik, Krížna ulica (Krížna), Kvačalova ulica (Kvačalova), Mládežnícka ulica (Mládežnícka), Mostová ulica (Mostová), Na Zápletí (Na Zápletí), Nábrežie Rajčianky (Nábrežie Rajčianky), Orlík (Orlík), Pekná ulica (Pekná), Pietna ulica (Pietna), Pod Hradiskom (Pod Hradiskom), Pod jarkom (Pod jarkom), Pod sadom (Pod sadom), Pod vinicou (Pod vinicou), Potočná ulica (Potočná), Prúty (Prúty), Roľnícka ulica (Roľnícka), Strážovská ulica (Strážovská), Školská ulica (Školská), Ulica 9. mája (9. mája), Ulica Boženy Nemcovej (B. Nemcovej), Ulica Ferka Urbánka (Ferka Urbánka), Ulica Juraja Závodského (Juraja Závodského), Ulica Martina Benku (Benku), Ulica Matúša Kavca (Matúša Kavca), Ulica Samuela Timona (Samuela Timona) Ulica Vavrinca Ottmayera (Vavrinca Ottmayera), Západná ulica (Západná).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobudlo účinnosť dňa 21. 10. 2015.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 491

[0] Komentárov

Pridať komentár