Obnova farského kostola — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/4

Obnova farského kostola

premietanie (slideshow)
Obnova farského kostola

Pamätná tabuľa venovaná obnoveniu Farského kostola Najsvätejšej Trojice

Katedrálne námestie v Žiline
(Foto: 27. 8. 2005)

Pamätná tabuľa umiestená na Farskom kostole Najsvätejšej Trojice je venovaná prestavbe kostola do románskeho slohu. Text na tabuli znie:

"V roku 1942 Tomáš Ružička žilinský farár, JUDr Vojtech Tvrdý starosta mesta
a jeho námestníci sa zaslúžili o obnovenie chrámu a jeho prestavbu do pôvodného
románskeho slohu. Pamätná tabuľa bola obnovená v roku 1996 pri príležitosti
100. výročia narodenia JUDr. Vojtecha Tvrdého."


JUDr. Vojtech Tvrdý (1896 – 1963) patrí k významným osobnostiam mesta Žiliny. Narodil sa v roku 1896 v Žiline. V rokoch 1939 – 1945 bol mešťanostom Žiliny a poslanec Snemu Slovenskej republiky. V čase, kedy bol Dr. Vojtech Tvrdý mešťanostom Žiliny bola zrekonštruovaná Burianova veža s vyhliadkovou terasou, úplná prestavba balustrády a rekonštrukcia farského kostola, úprava Farských schodov, výstavba Reprezentačného domu (terajšieho divadla) v rokoch 1942 – 1944, výstavba budovy tržnice, bola postavená budova elektrární na Ul. republiky (1941 – 1943), oprava Immaculáty na Mariánskom námestí, bolo založené Mestské múzeum a mnoho iných stavieb. Po roku 1945 bol perzekuovaný komunistami a musel opustiť Žilinu. Zomrel v Trenčíne roku 1963. Mesto Žilina pomenovalo po ňom jednu zo svojich ulíc a na budove Mestského divadla bola v roku 2000 odhalená jeho busta.
Tomáš Ružička (1877 – 1947) katolícky kňaz, publicista a národno-kultúrny dejateľ. Patril k významný osobnostiam mesta. Žilina patrí k prvým mestám na Slovensku, ktoré sa prihlásili k Martinskej deklarácii (30. 10. 1918) Už 2. novembra 1918 bol na ľudovom zhromaždení v Mestskom dome zvolený šestnásť členný Slovenský miestny výbor na čele so žilinským kaplánom Tomášom Ružičkom. Neskoršie prevzal správu mesta. Pôsobil v Žiline od roku 1921 až do svojej smrti 1947 ako farár. Zaslúžil sa o výstavbu Katolíckeho domu, založil chudobinec, saleziánsky dom a chlapčenský výchovný ústav.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 551

[0] Komentárov

Pridať komentár