Spevácky zbor Máj mesta Žiliny — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/43

Spevácky zbor Máj mesta Žiliny

premietanie (slideshow)
Spevácky zbor Máj mesta Žiliny

Spevácky zbor Máj mesta Žiliny

Slávnostné znovuosadenie sochy Ľudovíta Štúra na Bôriku
(Foto: 26. 10. 2012)

Dňa 26. októbra 2012 (piatok) o 15.00 hod. bolo v parku na Bôriku odhalenie sochy Ľudovíta Štúra pri príležitosti 197. výročia jeho narodenia. Slávnostného odhalenia sa zúčastnili Mgr. Pavol Paška, predseda Národnej rady SR, doc. JUDr. Robert Fico CSc., predseda vlády SR, PhDr. Dušan Čaplovič DrSc., minister školstva SR, Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja, Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity, Ing. Marián Tkáč Ph.D., predseda Matice slovenskej, akademický sochár Ladislav Berák, zástupcovia cirkví, zástupcovia HB Reavis, poslanci NR SR, ŽSK a MsZ a ďalší hostia.
PhDr. Pavol Čorba privítal hostí. Po slávnostných príhovoroch Igora Chomu, primátora mesta Žilina, Roberta Fica, predsedu vlády SR a Juraja Blanára, predsedu ŽSK bola socha Ľudovíta Štúra odhalená. Počas slávnosti vystúpil folklórny súbor Rozsutec, dychová hudba Fatranka, Spevácky zbor Máj mesta Žiliny a Adam Čvirik zo ZŠ Limbová s prednesom básne.

Spevácky zbor Máj mesta Žiliny. Kontakt: Ing. Jaroslava Böhmová, Komenského 23, 010 01 Žilina, Mobil: 0902 615 190, web: www.maj.host.sk.

História a súčasnosť: Zbor bol založený 23. januára 1984 v Žiline s 25 členmi s podmienkou, aby jeho činnosť nesmerovala k cirkevným záujmom. Vystupoval na rôznych kultúrnych podujatiach, pri slávnostných akciách mesta, na občianskych koncertoch, oslavách či zhromaždeniach. Zúčastňoval sa aj súťaží s domácim i zahraničným zastúpením. V polovici roka 2007 bol status zboru zmenený na Občianske združenie a upravený pôvodný názov Miešaný zbor Máj. V súčasnej dobe má zbor naštudovaný široký výber hudobných diel od našich i zahraničných skladateľov pre každú spoločenskú udalosť a to nielen diela ľudové, hymnické a klasické svetské, ale hlavne mnohé sakrálne. Pôvodná podmienka pri zakladaní zboru už dávno neplatí a zbor vystupuje prevažne pri cirkevných (nielen rímskokatolíckych) príležitostiach. Zbor prináša svojim poslucháčom potešenie zo zborového spevu. (Text prevzatý z web. stránky zboru Máj.)


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 193

[0] Komentárov

Pridať komentár