Priečna ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Priečna ulica

premietanie (slideshow)
Priečna ulica

Priečna ulica v Žiline (názov ulice je zrušený, je súčasťou Sirotárskej ulice)

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 14. 7. 2007)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 2 – Zrušenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. Mestské zastupiteľstvo v Žiline ruší tieto názvy ulíc: Klimentova ulica (MČ Bôrik), Moskovská ulica (MČ Vlčince), Námestie Ľudovíta Štúra (MČ Staré mesto), Naumova ulica (MČ Bôrik), Priečna ulica (MČ Staré mesto).
Týmto nariadením dochádza aj k zrušeniu niekoľkých názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina: Klimentova ulica (hoci názov pre MČ Bôrik bol schválený v roku 2004, nedošlo k vymedzeniu ulice v teréne), Moskovská ulica (v MČ Vlčince je duplicitná s Tulskou ulicou a po zrušení Základnej školy Moskovská tento názov stratil opodstatnenie), Námestie Ľudovíta Štúra (námestie bolo zastavané obchodným centrom a pre východnú časť námestia bolo určené predĺženie Ulice Antona Bernoláka), Naumova ulica (hoci názov pre MČ Bôrik bol schválený v roku 2004, nedošlo k vymedzeniu ulice v teréne) a Priečna ulica (je pôvodný a duplicitný názov dnešnej Sirotárskej ulice v MČ Staré Mesto).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. Bolo schválené na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 04.12.2017 a nadobudlo účinnosť dňa 14.12.2017.

Priečna ulica sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii. Vymedzená je ulicou Na priekope a ulicou Horný val. Je to najužšia ulička v západnej časti historického jadra. Jej pokračovaním je krátka Sirotárska ulica, ktorá má pomenovanie podľa bývalého blízkeho sirotinca na Mariánskom námestí, ktorého zadná časť je pri tejto uličke. Priečna ulica bola niekoľko rokov pre verejnosť uzatvorená.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 336

[0] Komentárov

Pridať komentár