Ľavobrežná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Ľavobrežná ulica

premietanie (slideshow)
Ľavobrežná ulica

Ľavobrežná ulica

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 22. 8. 2010)

Ľavobrežná ulica je pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 (bývalá cesta I. triedy 18A) od mimoúrovňovej križovatky s cestou I. triedy č. 11, popri toku Váhu, až po mimoúrovňovú križovatku s cestou II. triedy č. 583A.

Ľavobrežná ulica (cesta I. triedy č. 60) pred križovatkou s Kysuckou ulicou. Nový diaľničný privádzač Žilina – Ľavobrežná I. etapa bol otvorený 27. 8. 2002. Privádzač zlepšil dopravnú situáciu a na severný obchvat bola presmerovaná nákladná, ale aj osobná doprava z prieťahu cesty I/18 (teraz cesta I/60), ktorý prechádza cez Rondel na križovatku Košická. Na svojom úseku má vybudované dve mimoúrovňové križovatky. Jedna križovatka je s cestou II/583 do Terchovej a Párnice a druhá križovatka s mestskou komunikáciou Kysucká ulica. Celkové náklady na stavbu, ktorá má dĺžku 3,7 kilometra a charakter štvorprúdovej komunikácie, boli vo výške 960 mil. Sk. Dobudovaním tohto úseku sa v Žiline vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem Košickej) s dĺžkou 6,48 km a s priemerom asi 2 km, čiastočne vyriešil komplikovanú dopravu v žilinskom dopravnom uzle.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 2 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. (5) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Staré mesto nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 3):
Estakáda – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňového križovania s Hálkovou ulicou a Závodskou cestou po mimoúrovňovú križovatku s cestou I. triedy č. 11.
Ľavobrežná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky s cestou I. triedy č. 11, popri toku Váhu, až po mimoúrovňovú križovatku s cestou II. triedy č. 583A.
Nemocničná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov po úrovňovú križovatku s Košickou ulicou, Predmestskou ulicou a ulicou Na Horevaží.
Rondel – pomenovanie okružnej križovatky Hálkovej ulice a Závodskej cesty s cestou I. triedy č. 60.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 28.09.2015 a nadobúda účinnosť 21.10.2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1021

[0] Komentárov

Pridať komentár