Podchod na Mostnej ulici — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/2

Podchod na Mostnej ulici

premietanie (slideshow)
Podchod na Mostnej ulici

Podchod pre chodcov na Mostnej ulici

Križovatka ciest I. triedy č. 60 a I. triedy č. 64 (Prievidza)
(Foto: 19. 7. 2014)

Podchod pre chodcov na Mostnej ulici bol postavený cez mimoúrovňovú križovatku cesty I. triedy č. 60 (Mestský okruh číslo 1) a cesty I. triedy č. 64 (Prievidza). Prepojenie lávkou a podchodom cez križovatku je medzi Lichardovou a Rajeckou ulicou.
Úsek od križovatky Rondel po križovatku Košická, vrátane križovatky Nemocničná, s dĺžkou 3,5 km bol vybudovaný v rokoch 1986 – 1990. Tejto stavbe predchádzali ďalšie stavby. Prvá etapa prebiehala v rokoch 1974 – 1978 (križovatka Estakáda), druhá etapa v rokoch 1980 – 1983, vrátane kruhovej križovatky Rondel a tretia etapa v rokoch 1986 – 1990 od križovatky Rondel po križovatku Košická. Na tomto poslednom úseku bolo vybudovaných päť mimoúrovňových križovatiek a dve lávky pre peších. V roku 2002 po dobudovaní Ľavobrežnej s dĺžkou 3,7 km sa vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem križovatky Košická) s dĺžkou 6,48 km o priemere asi 2 km, ktorý čiastočne vyriešil komplikovanú dopravu v žilinskom dopravnom uzle. Celý prieťah mestom bol otvorený 29. 9. 1998.
S účinnosťou od 1. 8. 2015 rozhodnutím Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je mestský dopravný okruh v Žiline označený ako Cesta I. triedy č. 60.Kategórie
Publikované
Rozmery 801*600
Návštev 336

[0] Komentárov

Pridať komentár