Mostná ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

22/41

Mostná ulica

premietanie (slideshow)
Mostná ulica

Výjazd z Mostnej ulice na Komenského ulicu

Cesta I. triedy č. 60 – Mestský okruh číslo 1
(Foto: 9. 5. 2014)

Mostná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky Rondel po mimoúrovňovú križovatku s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov.

Mostná ulica, úsek cesty I. triedy č. 60 v Žiline, je vedená v intraviláne mesta v mestskej časti Hliny. V niektorých úsekoch je zapustená do zeme a od okolitej zástavby je oddelená protihlukovými stenami. Je mimoúrovňová s mestskými komunikáciami a chodníkmi. Za križovatkou Rondel je na ceste I. triedy č. 60 (Mostná ulica) mimoúrovňová križovatka s cestou I. triedy č. 64 na juh v smere do Prievidze. V križovatke sú mimoúrovňové nadchody a podchody pre chodcov. V ďalšom úseku nasleduje mimoúrovňové križovanie s mestskou Komenského ulicou, ktorá je významnou komunikáciou z centra na sídliská Hliny a Solinky. Po nej premáva aj trolejbusová doprava. Asi po 200 metroch je cez Mostnú ulicu z Ulice Antona Bernoláka na Nešporovu ulicu postavená lávka pre peších a cyklistov. V ďalšom úseku je mimoúrovňové križovanie s Tajovského ulicou a Bôrickou cestou. Tajovského ulica je dôležitá mestská komunikácia s trolejbusovou dopravou medzi centrom a mestskými časťami Bôrik a Solinky. Mostná ulica je ukončená križovatkou s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 2 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
(3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hliny nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 3):
Mostná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňového križovania s Hálkovou ulicou a Závodskou cestou po mimoúrovňovú križovatku s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov.
(5) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Staré mesto nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 3):
Estakáda – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňového križovania s Hálkovou ulicou a Závodskou cestou po mimoúrovňovú križovatku s cestou I. triedy č. 11.
Ľavobrežná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky s cestou I. triedy č. 11, popri toku Váhu, až po mimoúrovňovú križovatku s cestou II. triedy č. 583A.
Nemocničná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov po úrovňovú križovatku s Košickou ulicou, Predmestskou ulicou a ulicou Na Horevaží.
Rondel – pomenovanie okružnej križovatky Hálkovej ulice a Závodskej cesty s cestou I. triedy č. 60.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 28.09.2015 a nadobudlo účinnosť 21.10.2015.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 511

[0] Komentárov

Pridať komentár