Nové ulice cesty I. triedy č. 60 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/2

Nové ulice cesty I. triedy č. 60

premietanie (slideshow)
Nové ulice cesty I. triedy č. 60

Nové mestské ulice v Žiline na ceste I. triedy č. 60

Centrálny mestský okruh v Žiline – cesta I. triedy č. 60

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 2 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina.
(3) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Hliny nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 3):
Mostná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňového križovania s Hálkovou ulicou a Závodskou cestou po mimoúrovňovú križovatku s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov.
(5) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina – v mestskej časti Staré mesto nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 3):
Estakáda – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňového križovania s Hálkovou ulicou a Závodskou cestou po mimoúrovňovú križovatku s cestou I. triedy č. 11.
Ľavobrežná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky s cestou I. triedy č. 11, popri toku Váhu, až po mimoúrovňovú križovatku s cestou II. triedy č. 583A.
Nemocničná ulica – pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 od mimoúrovňovej križovatky s Ulicou Vojtecha Spanyola a Ulicou vysokoškolákov po úrovňovú križovatku s Košickou ulicou, Predmestskou ulicou a ulicou Na Horevaží.
Rondel – pomenovanie okružnej križovatky Hálkovej ulice a Závodskej cesty s cestou I. triedy č. 60.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 28.09.2015 a nadobudlo účinnosť 21.10.2015.

Schéma mapy a textová časť je prevzatá z web. stránky Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 808

[0] Komentárov

Pridať komentár