Mapa ulíc v Zádubní — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/3

Mapa ulíc v Zádubní

premietanie (slideshow)
Mapa ulíc v Zádubní

Mapa s ulicami v Zádubní

Zádubnie, mestská časť Žiliny

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 2 – Určenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. (8) Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste
Žilina – v mestskej časti Zádubnie nasledovne (vymedzenie vyznačuje grafická príloha č. 7): Druhá ulica, Kolmá ulica, Ku škôlke, Malá ulica, Na dolinu, Oblúková ulica, Piata ulica, Pod Bukovinou, Pod majerom, Prvá ulica, Pustá ulica, Richtárska ulica, Spojná ulica, Štvrtá ulica, Tretia ulica, Údolná ulica, Zádubanská ulica, Zástranská ulica.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 28.09.2015 a nadobúda účinnosť 21.10.2015.

Zoznam ulíc (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Druhá ulica (Druhá), Kolmá ulica (Kolmá), Ku škôlke (Ku škôlke), Malá ulica (Malá), Na dolinu (Na dolinu), Oblúková ulica (Oblúková), Piata ulica, (Piata), Pod Bukovinou (Pod Bukovinou), Pod majerom (Pod majerom), Prvá ulica (Prvá), Pustá ulica (Pustá), Richtárska ulica (Richtárska), Spojná ulica (Spojná), Štvrtá ulica (Štvrtá), Tretia ulica (Tretia), Údolná ulica (Údolná), Zádubanská ulica (Zádubanská), Zástranská ulica (Zástranská).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.

Schéma mapy a textová časť je prevzatá z web. stránky Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 868*600
Návštev 879

[0] Komentárov

Pridať komentár