Dekanát Pov. Bystrica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/2

Dekanát Pov. Bystrica

premietanie (slideshow)
Dekanát Pov. Bystrica

Erb Dekanátu Považská Bystrica

Coat of arms Deanery of Považská Bystrica

Zlatý dvojkríž v pravej modrej polovici štítu má pôvod v erbe Žilinskej diecézy na znak toho, že dekanát patrí do tejto diecézy.
Ľalia je atribútom blahoslavenej Panny Márie, ktorej je zasvätený farský kostol v Považskej Bystrici. Tým je vyjadrený pôvod názvu dekanátu v názve jeho sídla a farnosti.
Erbový štít je prevýšený čiernym kňazským klobúkom s dvoma čiernymi strapcami na každej strane, tak ako to podľa pravidiel cirkevnej heraldiky prináleží dekanovi a dekanátu.

Text a fotografia erbu sú prevzaté z webovej stránky Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza (kliknite): www.dcza.sk.

Pod Rímskokatolícku cirkev Dekanát Považská Bystrica patria farnosti: Dolná Maríková, Dolný Moštenec, Domaniža, Horná Maríková, Jasenica, Papradno, Podskalie, Považská Bystrica – Mesto, Považská Bystrica – Rozkvet, Považská Bystrica – Sv. rodiny, Považská Teplá, Považské Podhradie, Prečín, Pružina, Slopná, Sverepec, Udiča.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 230

[0] Komentárov

Pridať komentár