Erb Dekanátu Kys. Nové Mesto — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Erb Dekanátu Kys. Nové Mesto

premietanie (slideshow)
Erb Dekanátu Kys. Nové Mesto

Erb Dekanátu Kysucké Nové Mesto

Coat of arms Deanery of Kysucké Nové Mesto

Zlatý dvojkríž v pravej modrej polovici štítu má pôvod v erbe Žilinskej diecézy na znak toho, že dekanát patrí do tejto diecézy. Mušľa je atribútom svätého Jakuba staršieho, apoštola, ktorému je zasvätený farský kostol v Kysuckom Novom Meste. Tým je vyjadrený pôvod názvu dekanátu v názve jeho sídla a farnosti.
Erbový štít je prevýšený čiernym kňazským klobúkom s dvoma čiernymi strapcami na každej strane, tak ako to podľa pravidiel cirkevnej heraldiky prináleží dekanovi a dekanátu.

Text a fotografia erbu sú prevzaté z webovej stránky Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza (kliknite): www.dcza.sk.

Pod Rímskokatolícku cirkev Dekanát Kysucké Nové Mesto patria farnosti: Horný Vadičov, Kysucké Nové Mesto – Farnosť Panny Márie, Kysucké Nové Mesto – Farnosť sv. Jakuba, Kysucký Lieskovec, Nesluša, Rudina, Rudinská a Snežnica.

Rozhodnutím diecézneho biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD., došlo dňa 1. júla 2018 k vytvoreniu nového dekanátu Krásno nad Kysucou. Diecézny biskup v pondelok 2. júla 2018 pri sv. omši o 18:00 h slávnostne vyhlásil zriadenie nového dekanátu. V úvode svätej omše biskup posvätil erb a pečať novozriadeného dekanátu. Za dekana bol vymenovaný terajší farár ICLic. Mgr. Marián Vojtek. Do dekanátu patria tieto farnosti: Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka, Zborov nad Bystricou, Krásno nad Kysucou, Ochodnica, Oščadnica. Svätú omšu celebroval biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis v prítomnosti kňazov z okolitých farností. Prítomný bol aj primátor mesta Jozef Grapa a mnoho ďalších veriacich, nielen z Krásna nad Kysucou, ale aj z farností nového dekanátu. Dekanát Krásno nad Kysucou sa vyčlenil z Dekanátu Kysucké Nové Mesto.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 848

[0] Komentárov

Pridať komentár