Erb Dekanátu Čadca — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Erb Dekanátu Čadca

premietanie (slideshow)
Erb Dekanátu Čadca

Erb Dekanátu Čadca

Coat of arms Deanery of Čadca

Zlatý dvojkríž v pravej modrej polovici štítu má pôvod v erbe Žilinskej diecézy na znak toho, že dekanát patrí do tejto diecézy. Strieborný strom pochádza z erbu mesta Čadca.
Vinohradnícky nôž je jedným z atribútov svätého Bartolomeja, apoštola, patróna farského kostola v Čadci. V erbe sa tieto symboly nachádzajú na znamenie toho, že názov dekanátu má pôvod v názve jeho sídla a farnosti.
Erbový štít je prevýšený čiernym kňazským klobúkom s dvoma čiernymi strapcami na každej strane, tak ako to podľa pravidiel cirkevnej heraldiky prináleží dekanovi a dekanátu.

Text a fotografia erbu sú prevzaté z webovej stránky Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza (kliknite): www.dcza.sk.

Pod Rímskokatolícku cirkev Dekanát Čadca patria farnosti: Čadca-mesto, Čadca-Kýčerka, Čadca-Milošová, Čierne, Duchovná správa pre Nemocnicu s poliklinikou v Čadci, Raková, Skalité, Svrčinovec a Zákopčie.

Pri slávnostnej svätej omši 2. januára 2018 v Turzovke, ktorej predsedal žilinský biskup Tomáš Galis, bol prečítaním do platnosti uvedený ním vydaný biskupský dekrét o zmene hraníc Dekanátu Čadca a zriadení Dekanátu Turzovka s účinnosťou od 1. januára 2018. Týmto dekrétom sa farnosti Turzovka, Makov, Vysoká nad Kysucou, Korňa, Klokočov, Podvysoká, Staškov a Duchovná správa mariánskeho pútnického miesta a miesta modlitby Hora Živčáková vyčlenili z Dekanátu Čadca a zriadili sa ako samostatný dekanát so sídlom v Turzovke. Novým dekanom sa stal Ján Vrbata, turzovský farár.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 591

[0] Komentárov

Pridať komentár