Erb Dekanátu Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/3

Erb Dekanátu Žilina

premietanie (slideshow)
Erb Dekanátu Žilina

Erb Dekanátu Žilina

Coat of arms Deanery of Žilina

Zlatý dvojkríž v pravej modrej polovici štítu má pôvod v erbe Žilinskej diecézy na znak toho, že dekanát patrí do tejto diecézy. Biskupská berla vyjadruje, že na území dekanátu sa nachádza sídlo žilinského biskupa.
Erbový štít je prevýšený čiernym kňazským klobúkom s dvoma čiernymi strapcami na každej strane, tak ako to podľa pravidiel cirkevnej heraldiky prináleží dekanovi a dekanátu.
Text a fotografia erbu sú prevzaté z webovej stránky Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza (kliknite): www.dcza.sk.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Žilina-mesto. Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina.
Kontakty tel.: 041/562 13 12, e-mail: zilina.mesto@fara.sk, web: www.farnostzilina.sk.

Pod Rímskokatolícku cirkev farnosť Žilina-mesto patria filiálky: Považský Chlmec a Strážov. Vo Farnosti Žilina-mesto je Katedrála Najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Barbory a Kostol Obrátenia sv. Pavla. Pod farnosť patrí: Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite, Duchovná správa pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline, Duchovná správa Kostola sv. Barbory, Duchovná správa Kostola Obrátenia sv. Pavla a Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Katolíckom dome v Žiline. Vo farnosti sa nachádza niekoľko malých kaplniek a krížov. Vo filliálkach Považský Chlmec a Strážov nie sú postavené kostoly.

Pod Rímskokatolícku cirkev Dekanát Žilina patria farnosti: Bytčica, Duchovná správa Kostola Obrátenia sv. Pavla v Žiline, Duchovná správa Kostola sv. Barbory v Žiline, Duchovná správa pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline, Duchovná správa Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite, Trnové, Zástranie, Žilina-Bánová, Žilina-Hájik, Žilina-Mesto (katedrála), Žilina-Saleziáni, Žilina-Solinky Farnosť Dobrého pastiera, Žilina-Vlčince, Žilina-Závodie.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 802

[0] Komentárov

Pridať komentár