Dom Samuela Wittenberga, 1. časť — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/2

Dom Samuela Wittenberga, 1. časť

premietanie (slideshow)
Dom Samuela Wittenberga, 1. časť

Dom Samuela Wittenberga, Bratislavská ulica č. 7, 1. časť

Spoznávame Žilinu (178. časť)
(Foto: 25. 5. 2014)

Dom Samuela Wittenberga bol postavený na pôvodne Framborskej ceste. Samotný názov pre čitateľa vyvoláva otázky, čo, prípadne kto je Frambor. Názov vznikol zlúčením dvoch nemeckých slov Frei (slobodný, voľný) a Berg (vrch, hora, kopec), písaných spolu ako Freiberg. Postupne z tohto slova v hovorovej reči žilinských mešťanostov vznikla podoba Frambor. Týmto názvom sa označovalo územie, ktoré od počiatkov mesta bolo oslobodené od daní a poplatkov – preto malo názov frei – a ktoré patrilo žilinskému dedičnému richtárovi. Od 16. storočia územie patrilo mestu, ktoré ho kúpilo spolu s inými výsadami a majetkami dedičného richtára. Potom tu boli mestské polia a lúky, od roku 1907 i záhradníctvo patriace bulharským záhradníkom.
V tomto priestore vznikla v roku 1906 Dielňa na výrobu cukríkov a parný kúpeľ. Dielňa sa v roku 1908 premenovala na Továreň na výrobu cukríkov a čokolády bratov Weiderovcov. Budovu tejto výrobne potom v roku 1914 odkúpil Samuel Wittenberg z Bytče a po stavebných úpravách tu zriadil výrobu zápaliek. Továreň na zápalky – Samuel Wittenberg a syn – bola svojou produkciou do roku 1945 známa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Výrobky firmy mali ochrannú známku W.S. ktorá sa nachádzala na nálepkách zápalkových škatuliek. Keďže nálepky obsahovali aj nápis Žilina, šírila továreň aj dobré meno mestu Žilina.

Zdroj: Žilinský večerník č. 40 / Ročník XXV, str. 18, dňa 29. 9. 2015. Spoznávame Žilinu (178. časť), Dom Samuela Wittenberga, Bratislavská ulica č. 7, 1. časť. Autori: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 303

[0] Komentárov

Pridať komentár