Evanjelická materská škola — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/12

Evanjelická materská škola

premietanie (slideshow)
Evanjelická materská škola

Evanjelická materská škola Žilina

Lichardova 24, Hliny VIII
(Foto: 13. 9. 2015)

Evanjelická materská škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina.
Mobil: 0918 828 043, e-mail: emszilina@emszilina.sk, web: emszilina.sk.

Zriaďovateľ: Evanjelický a. v. cirkevný zbor Žilina, Námestie Žilinskej synody, 010 01 Žilina.
Tel.: +421 41 5625627 – kancelária farského úradu (9:00 – 12:00), +421 918 828 332 – Mgr. Marián Kaňuch, zborový farár, +421 904 992 624 – Mgr. Oľga Kaňuchová, zborová farárka, e-mail: ecavza@ecavza.sk, web: www.ecavza.sk.

Zápis do MŠ: Zriaďovateľ cirkevnej škôlky: Evanjelický a. v. cirkevný zbor Žilina, Námestie Žilinskej synody, 010 01 Žilina a Evanjelická materská škola Žilina.

V deň nového školského roka 2015/2016 sa otvorili brány novej materskej školy na Lichardovej ulici, ktorá vznikla za spolupráce mesta Žilina a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Cirkevná materská škola o kapacite dvoch tried s maximálnym počtom 40 miest neprijíma len deti s evanjelickým vyznaním, ale aj deti bez vierovyznania, čím sa apeluje na náboženskú toleranciu.
Nový priestor pre predškolskú mládež bol vytvorený v areáli Základnej školy na Lichardovej ulici. Vznikol na základe serióznej spolupráce s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania v Žiline, ktorej zámerom bolo otvoriť prvú evanjelickú materskú školu na území mesta Žilina. Evanjelici si vybudovali (prebudovali) priestory na vlastné náklady, mesto poskytlo dlhodobý prenájom za úhradu energií. Do Evanjelickej materskej školy v Žiline budú prijaté deti bez rozdielu vierovyznania, čím sa buduje ekumenizmus a tolerancia medzi skupinami obyvateľov.
„Podpora školstva je dôležitou prioritou mesta a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s tými, ktorí majú záujem investovať do výchovy našich detí. Spolupráca s evanjelikmi, osobitne s pánom farárom Mariánom Kaňuchom, je dlhodobo na veľmi dobrej úrovni, čoho výsledkom je aj nová materská škola v Žiline,“ povedal k udalosti druhý zástupca primátora mesta Žilina Anton Trnovec, ktorý sa otvorenia zúčastnil.

PhDr. Pavol Čorba,hovorca Mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina: "V Žiline pribudla nová materská škola", dňa 2. 9. 2015. Text prevzatý z web. stránky: www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 1277

[0] Komentárov

Pridať komentár