Rosenfeldov palác — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

69/86

Rosenfeldov palác

premietanie (slideshow)
Rosenfeldov palác

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – Rosenfeldov palác

Primátor skontroloval pokračujúce práce v Rosenfeldovom paláci
(Foto: 12. 8. 2015)

Názov stavby: Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky – Rosenfeldov palác. Stavebník: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Lokalita: Ul. J. M. Hurbana 28. Plánovaný termín realizácie: začatie výstavby 16. 6. 2015 a ukončenie do 8 mesiacov.

Primátor mesta Žilina Igor Choma bol na obhliadke Rosenfeldovho paláca, aby sa informoval o napredovaní prác a termínoch stanovených v projekte rekonštrukcie. Počas prehliadky sa zaujímal o to, ako sa zachovávajú architektonické prvky v tejto jedinečnej secesnej budove. „Rosenfeldov palác je pre mesto Žilina architektonický skvost. Preto osobne dohliadam na priebeh rekonštrukcie tak, aby sa zachovala jeho historická krása. Kontrolné dni vykonávame aj z dôvodu, aby boli dodržiavané časové harmonogramy a nevznikal tak sklz pri jeho následnom odovzdaní,“ dodal primátor Igor Choma. Momentálne prebieha čistenie čelnej fasády od sekundárnych premalieb, odstraňuje sa plechová krytina a debnenie, prebieha výmena krokiev na časti krovu nad schodiskom, montáž medenej krytiny zo zadnej časti objektu, pokračuje odstraňovanie sekundárnych premalieb interiérových omietok, opravy omietok, pokračuje realizácia rozvodov elektroinštalácie.
Rekonštrukcia Rosenfeldovho paláca v Žiline sa rozbehla naplno od júna tohto roka. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác je naplánovaný na apríl 2016. O priebehu rekonštrukcie či o histórii tejto významnej žilinskej secesnej pamiatky sa môže verejnosť dozvedieť aj prostredníctvom stránky: www.rosenfeld.zilina.sk.

PhDr. Pavol Čorba,hovorca Mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina: "Primátor skontroloval pokračujúce práce v Rosenfeldovom paláci", dňa 12. 8. 2015. Text prevzatý z web. stránky: www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 447

[0] Komentárov

Pridať komentár