Michal Maximilián Scheer — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

41/64

Michal Maximilián Scheer

premietanie (slideshow)
Michal Maximilián Scheer

Ing. arch. Michal Maximilián Scheer

Dom na rohu ulíc Jána Reka a Republiky
(Foto: 7. 7. 2013)

Michal Maximilián Scheer (1902 – 2000) sa narodil v Považskej Bystrici, vyštudoval architektúru na Vysokom učení technickom v Brne (1925). Začal pôsobiť v Žiline, kde v krátkom čase navrhol množstvo stavieb, najmä bytových, ale tiež administratívnych, obchodných a školských. Skupinu obytných domov družstva Svojdom, Obytný a obchodný dom Grossmann na Pivovarskej 2 (1929), Ľudová škola na Závaží, Finančný palác na Hodžovej 11 (1929), pavlačový dom r.k. fary na ulici Spanyola 11 (1931) a Obchodný dom Hustý na Národnej ulici 27 (1946). Počas II. svetovej vojny pracoval pre Ružomberské papierne. V roku 1948 sa stal spoluzakladateľom Stavoprojektu na Slovensku a viedol krajský ateliér v Žiline. V 50. rokoch bol uväznený a následne sa presťahoval do Nitry, kde žil až do svojej smrti. V roku 1965 dostal Cenu Dušana Jurkoviča, v roku 1967 mu udelili štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu a Spolok architektov Slovenska mu udelil v roku 1992 Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo. Michal M. Scheer patril k najvýznamnejším tvorcom modernej a funkcionalistickej architektúry na Slovensku.

Dňa 27. mája 2013 o 14.00 hod. bolo slávnostné odhalenie pamätnej tabule významnému slovenskému architektovi Ing. arch. Michalovi Maximiliánovi Scheerovi. Pamätná tabuľa sa nachádza na čelnej fasáde budovy MAKYTY, Národná ulica č. 27. Na slávnostnom akte sa zúčastnili: Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina, Mgr. Anton Trnovec, prednosta MsÚ v Žiline, Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., predseda Zboru Žilicov, Ing. arch. Tibor Zelenický, člen prezídia Spolku architektov Slovenska, PhDr. Peter Mikloš, riaditeľ Kancelárie SAS, Dr. Oliver Juhari a pani Stella Králiková, vnuk a vnučka Ing. arch. M. M. Scheera, akad. sochár Ondrej Lipták, autor pamätnej tabule, Ing. arch. Stanislav Toman a ďalší hostia. O vyhotovenie pamätnej tabule sa zaslúžili Mesto Žilina, Spolok architektov Slovenska a Zbor Žilincov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 626

[0] Komentárov

Pridať komentár