Gymnázium bilingválne Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

27/36

Gymnázium bilingválne Žilina

premietanie (slideshow)
Gymnázium bilingválne Žilina

Gymnázium bilingválne Žilina

Ulica Tomáša Ružičku
(Foto: 11. 7. 2015)

Gymnázium bilingválne, Tomáša Ružičku č. 3, 010 01 Žilina.
Tel.: 041/764 55 68, fax: 041/723 43 01, e-mail: gbza@gbza.edu.sk, web: www.gbza.eu.

História a súčasnosť: Prvá bilingválna slovensko-francúzska trieda vznikla na základe Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka 1. 9. 1990 na Gymnáziu Hlinská v Žiline. Postupne sa rozširoval počet tried a v školskom roku 1999/2000 na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskom a Španielskom bola otvorená prvá trieda slovensko-španielskej sekcie, čo bolo podnetom na osamostatnenie sa bilingválnych sekcií. Dňa 1. 9. 1999 KÚ v Žiline zriadil samostatnú školu s dvomi jazykovými sekciami – francúzskou a španielskou. 1. 9. 2001 bola odovzdaná moderná prístavba školy. Od januára 2003 sa začalo s rekonštrukciou pôvodnej budovy. Táto rekonštrukcia spočívala v budovaní odborných učební a prístavbe jedného podlažia.
Štúdium na škole je prírodovedného zamerania a trvá 5 rokov. Prvý ročník je zameraný na jazykovú prípravu. Na konci školského roka študent vykonáva skúšku z tohto jazyka. V druhom až piatom ročníku získavajú študenti vedomosti v súlade s osnovami pre gymnáziá s prírodovedným zameraním. Časť predmetov matematika, fyzika, biológia a chémia sa vyučuje v jazyku sekcie, čo zabezpečujú zahraniční lektori. (Text prevzatý z web. stránky školy.)Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 1093

[0] Komentárov

Pridať komentár