Dom Alexandra Kompánka 2 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/3

Dom Alexandra Kompánka 2

premietanie (slideshow)
Dom Alexandra Kompánka 2


Dom Alexandra Kompánka na Námestí Andreja Hlinku č. 3, 2. časť

Spoznávame Žilinu (168. časť)
(Foto: 18. 7. 2015)

Ing. Alexander Kompánek (1889 Čadca – 1968 Bratislava) študoval na Technickej univerzite v Budapešti, ktorú ukončil ako stavebný inžinier. Pracoval v Žiline ako mestský technický radca na stavebno-technickom referáte mesta. V septembri 1922 založili v Žiline účastinnú spoločnosť Spojené elektrárne severozápadného Slovenska, ktorej sa stal prvým riaditeľom. Keď ho v roku 1925 vo funkcii vystriedal Ing. František Reich, Ing. Kompánek sa vrátil do služieb mesta, kde ako prednosta technického referátu výrazne prispel k jeho výstavbe a zveľadeniu infraštruktúry. Za jeho pôsobenia sa v Žiline postavili stovky domov, verejných budov a ciest, na stavbu ktorých referát dozeral a kontroloval ich. V roku 1942 odišiel do Bratislavy a tu pôsobil ako ministerský radca a podpredseda Najvyššieho kontrolného dvora až do odchodu do dôchodku v roku 1951. Spolu s manželkou ostali bývať až do konca života v Bratislave.
Atraktívna budova na Hlinkovom námestí ostala napriek úsiliu poštátniť ju vo vlastníctve manželov Kompánkovcov. V dome na prvom podlaží boli na základe nájomnej zmluvy v 50. i 60. rokoch dvadsiateho storočia sklady Slovenskej knihy, podnikového riaditeľstva Žilina, hore sa nachádzali nájomné byty. Avšak po smrti Alexandra Kompánka v roku 1968 dom získal národný podnik Drevoimpregna Žilina. V roku 1968 sa uskutočnila veľká rekonštrukcia domu Na základe projektu architektov Levického a Ovseníka uskutočnil Okresný stavebný podnik Žilina prestavbu priestoru prvého podlažia, pričom z pôvodných dvoch izieb a jedálne vytvorili spoločný predajný priestor pre vzorkovú predajňu DREVEX Drevoindustria Žilina.

Zdroj: Žilinský večerník č. 30 / Ročník XXV, str. 16, dňa 21. 7. 2015. Spoznávame Žilinu (168. časť), Dom Alexandra Kompánka na Námestí Andreja Hlinku č. 3, 2. časť. Autori: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 227

[0] Komentárov

Pridať komentár