Chodník pri ceste I/64 v Bytčici — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/19

Chodník pri ceste I/64 v Bytčici

premietanie (slideshow)
Chodník pri ceste I/64 v Bytčici

Chodník pri ceste I/64 v Bytčici od kostola po sídlo firmy Impecho

Bytčica, mestská časť Žiliny
(Foto: 26. 7. 2015)

Chodník je vybudovaný od kostola v Bytčici, pokračuje voľne cez Matuškovu ulicu, z ktorej začína ďalšia novovybudovaná časť. Z ulice schádza prudko k ceste I/64 (Hlavná ulica), pokračuje rovnomerne s komunikáciou až po sídlo firmy Impecho. Od cesty I/64 je chodník dostatočne vzdialený, umiestený vyššie od nej a oddelený kovovým zábradlím. Chodník využívajú nielen obyvatelia Lietavskej Lúčky na pobožnosti do Kostola sv. Imricha v Bytčici, ale aj ostatní občania a cyklisti.
Úsek komunikácie (cesta I/64) od kostola v Bytčici po most cez rieku Rajčanku na hranici katastra s Lietavskou Lúčkou bol v minulosti veľmi nebezpečný. Úzka komunikácia bez chodníka ohrozovala zdravie a životy chodcov a cyklistov. Po ceste prechádzali aj matky s kočíkmi, chodci, cyklisti, ktorí boli ohrozovaní nákladnými autami a kamiónmi. Problém sa riešil niekoľko rokov. Cesta prvej triedy síce patrí pod Slovenskú správu ciest, ale tá údajne buduje chodníky len pri novostavbách. Spomínaný úsek je v katastri mesta Žilina, preto do výstavby obec Lietavská Lúčka nemohla investovať. Navyše pozemky pri ceste mali rôznych vlastníkov a mesto Žilina nemalo dostatok finančných prostriedkov na stavbu chodníka. Problém čiastočne vyriešili aj DPMŽ a Mesto Žilina, ktorí vybudovali novú zastávku MHD až na konci Bytčice, na začiatku obce Lietavská Lúčka. Autobusové linky MHD boli predĺžené z centra mestskej časti Bytčice na novú zastávku. Odtiaľto sa obyvatelia Lietavskej Lúčky dostali bezpečne po chodníku popri hlavnej ceste do obce, prípadne aj druhým smerom po Lúčanskej ulici cez lávku ponad rieku Rajčanka.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 611

[0] Komentárov

Pridať komentár