Cesta I/64 v Bytčici — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

14/19

Cesta I/64 v Bytčici

premietanie (slideshow)
Cesta I/64 v Bytčici

Dlhá ulica (cesta I/64) v Bytčici

Cesta I/64 v Bytčici
(Foto: 26. 7. 2015)

V roku 2015 Slovenská správa ciest ako správca cesty I/64 v mestskej časti Bytčica vykonala rekonštrukciu komunikácie. Chybné smerovanie komunikácie bolo zapríčinené starým mostom ponad Bytčický potok, ktorá sa potom prispôsobovala okolitej zástavbe. Počas rekonštrukcie bol postavený nový most ponad vodný tok, a tým sa upravilo nevhodné smerovanie komunikácie. Pri rekonštrukcii boli zachované vjazdy do domov a napojenie miestnych komunikácií. Dĺžka rekonštruovaného úseku cesty bola 91,5 metrov.
Stavebník: Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina. Projektant: PROMA s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina.

Cesta I/64 začína pri mimoúrovňovej križovatke s cestou I/18 pri Saleziánoch v Žiline. Odtiaľto je vedená v intraviláne mesta ako štvorpruhová komunikácia smerom do Bytčice, kde je zároveň aj mestskou komunikáciou s ulicami Dlhá a Hlavná.
Cesta prvej triedy I/64 začína v Žiline, pokračuje cez Rajec, Prievidzu, Nitru, Hurbanovo až po štátnu hranicu v Komárne.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 489

[0] Komentárov

Pridať komentár