Lávka č. 2 cez potok Všivák — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/49

Lávka č. 2 cez potok Všivák

premietanie (slideshow)
Lávka č. 2 cez potok Všivák

Lávka č. 2 cez potok Všivák na Bôrickú cestu (zrušená)

Park Ľudovíta Štúra na Bôriku
(Foto: 22. 7. 2015)

Lávka pre peších a cyklistov ponad potok Všivák v Parku Ľudovíta Štúra smerom na Bôrickú cestu (napravo). Číslovanie lávok je proti prúdu potoka. Počas rekonštrukčných prác v rokoch 2016 – 2017 bola stará lávka zrušená. Zrekonštruovaný park bol slávnostne otvorený 6. novembra 2017.

Potok Všivák pramení južne od mesta, dlhý je asi 5 km a takmer po celej svojej dĺžke od juhu na sever preteká intravilánom mesta. Po celom svojom toku má len jeden pravostranný prítok na sídlisku Solinky z neďalekého lesoparku Chrasť. Takmer po celom toku mestom je už zatrubnený. Odokrytý je len od ústia po sídlisko Solinky a na dvoch miestach na Bôriku. Na konci Parku Ľudovíta Štúra (bývalý Bôrický park) vteká naposledy do potrubia a ústí do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 238

[0] Komentárov

Pridať komentár