Farský úrad Trnové — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

14/27

Farský úrad Trnové

premietanie (slideshow)
Farský úrad Trnové

Rímskokatolícky Farský úrad Trnové

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trnové
(Foto: 8. 7. 2007)

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Trnové, Cintorínska ulica 1323/38, 010 01 Žilina.
Tel.: 041/596 41 92, fax: 041/596 41 92, web: www.trnove.fara.sk.

Pod Rímskokatolícku cirkev Farnosť Trnové patrí aj filiálka Rosinky. Vo Farnosti Trnové je farský Kostol sv. Cyrila a Metoda z roku 1995 a drevený Kostol sv. Juraja z roku 1583. Vo filiálke Rosinky nie je postavený kostol ani kaplnka. Rímskokatolícka farnosť Trnové patrí pod Dekanát Žilina.

História a súčasnosť: Trnové sa v druhej polovici 17. storočia oddelilo od Višňového a stalo sa fíliou obce Rosina. Od 1. júla 2003 je Trnové samostatná rímskokatolícka farnosť zriadená nitrianskym biskupstvom, ako farnosť svätých Cyrila a Metoda. Do farnosti Trnové patrí samotné Trnové a žilinské Rosinky. Základný kameň nového kostola posvätil dňa 22. apríla 1990 sv. Otec Ján Pavol II. v Bratislave pri prvej návšteve Slovenska. Nový kostol, ktorý bol zasvätený našim vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi, posvätil 16. júla 1995 Ján Chryzostom kardinál Korec. V Trnovom sú postavené dva kostoly – farský Kostol sv. Cyrila a Metoda a drevený Kostol sv. Juraja. Samostatná farnosť Trnové bola založená 1. júla 2003. Neďaleko je postavená aj nová fara, ktorá bola vysvätená 18. 5. 2006. V tento deň sa tu uskutočnilo pravidelné stretnutie rímskokatolíckych kňazov žilinského dištriktu, ktorého sa zúčastnil aj biskup nitrianskej diecézy Viliam Judák, ktorý pri tejto príležitosti vysvätil novú faru a celebroval svätú omšu vo farskom kostole. Bohoslužby sa zúčastnil župan Juraj Blanár, ktorý je rodákom z Trnového.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 468

[0] Komentárov

Pridať komentár