Trnové — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/6

Trnové

premietanie (slideshow)
Trnové

Trnové a Malá Fatra

Trnové, mestská časť Žiliny
(Foto: 8. 7. 2007)

Trnové sa prvýkrát sa spomína roku 1393 ako Possessio Tarno (Dŕžava Trnové). Z tohto obdobia je aj názov Tharnow, z roku 1474 Thernowe a 1598 Trnowe a od roku 1951 Trnové pri Žiline. Obec patrila pod lietavské panstvo. Obyvateľstvo sa zaoberalo chovom oviec, včelárstvom a hrnčiarstvom. V 18. storočí mala 56 domov a 423 obyvateľov a v 20. storočí už 432 domov a 1936 obyvateľov. V roku 1970 sa pripojila k Žiline, kde tvorí samostatnú mestskú časť. Trnové vznikalo ako potočná radová dedina, ktorá sa rozkladala hlavne okolo cesty zo Žiliny v údolí potoka Trnovka. Neskoršie v hornej časti pribudla aj druhá ulica a vytvorila sa súvislá zástavba. Dnes výstavba pokračuje v celej mestskej časti, ale aj v dolnej časti trnovských Rosiniek.

Vymedzenie hraníc ulicami mestskej časti Trnové: Cintorínska, Do Brezičia, Do Brezníka, Do Mažiarca, Do Rovní, Do Stávku, Dolná Trnovská, Dúbravy, Dunajská, Hanušákova, Horná Trnovská, Hornádska, Hronská, Chotárna, Ipeľská, Klimovské, Laborecká, Magočovská, Na Bárek, Na kopci, Nový Domov, Ohradská, Okrajová, Ondavská, Ovocinárska, Pod Grendel, Potoky, Rakové, Skotňa, Šenkárovská, Šibeničná, Trnovská medzierka, Za potokom.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 174

[0] Komentárov

Pridať komentár