Romuald Čestislav Zaymus — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/9

Romuald Čestislav Zaymus

premietanie (slideshow)
Romuald Čestislav Zaymus

Romuald Čestislav Zaymus

Stará rímskokatolícka fara v Bytčici
(Foto: 17. 4. 2014)

V roku 1942 bola na farskej budove v Bytčici oproti Kostolu sv. Imricha odhalená tabuľa, ktorá pripomína účinkovanie Romualda Čestislava Zaymusa v tejto farnosti. Pamätná tabuľa je od sochára Rudolfa Pribiša a je zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Romuald Čestislav Zaymus, národný buditeľ, rím. katolícky kňaz. Narodil sa 7. februára 1828 v Rajci v remeselníckej rodine. Po štúdiách v Nitre ho roku 1850 vysvätili za kňaza. Roku 1863 sa stal farárom v Bytčici, kde pôsobil až do smrti 19. júla 1902. Patril medzi obetavých pracovníkov na hmotnom i duchovnom povznesení slovenského národa. Jeho meno figuruje medzi zakladateľmi Matice slovenskej roku 1863, bol členom jej prírodopisno-geologického odboru, spoluzakladateľom gymnázia v Kláštore pod Znievom, jedným z prvých aktivistov Slovenskej národnej strany a podpredsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Za nekompromisný postoj v národných veciach bol prenasledovaný i väznený. Na pamiatku je v Žiline po ňom pomenovaná ulica a cirkevná základná škola. Viac o živote a diele Romualda Zaymusa si prečítajte po kliknutí na odkaz: Romuald Čestislav Zaymus,.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 526

[0] Komentárov

Pridať komentár