Hlinská ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/8

Hlinská ulica

premietanie (slideshow)
Hlinská ulica

Priechod pre chodcov cez Hlinskú ulicu

Svetelné signalizačné zariadenie pre chodcov
(Foto: 10. 7. 2015)

Hlinská ulica sa nachádza na sídlisku Hliny, podľa ktorého je aj pomenovaná. Je ohraničená Komenského ulicou vedúcou z centra a kruhovou križovatkou pri Váhostave. Prechádza medzi obytnými súbormi Hliny V a Hliny VI na ľavej strane a Hlinami VII na pravej strane. Pri spoločnosti Váhostav-Sk sa pripája na kruhovej križovatke na Obvodovú ulicu. Hoci ulica prechádza hlavne medzi obytnými blokmi má vyššiu občiansku vybavenosť. Významných centrom pri Hlinskej ulici je malé námestie s nákupnými centrami. Na ulici sú postavené Ubytovacie zariadenia ŽU, Penzión Junior, ZŠ Vendelína Javorku, hotel Galileo, obchodný dom a na konci ulice je gymnázium. Po Hlinskej ulici premáva trolejbusová doprava. Priechod využívajú obyvatelia tejto časti Hlín a žiaci Základnej školy Vendelína Javorku. V uvedenej časti je sústredená vyššia občianska vybavenosť.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 470

[0] Komentárov

Pridať komentár