Stretnutie rodákov v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/16

Stretnutie rodákov v Žiline

premietanie (slideshow)
Stretnutie rodákov v Žiline

Ing. Pavel Frankl, predseda ŽNO (vpravo) a Marek Adamov, riaditeľ kultúrnej inštitúcie Stanica Žilina-Záriečie

Stretnutie rodákov v Neologickej synagóge v Žiline
(Foto: 27. 6. 2015)

V roku 2015 bolo dvadsiate stretnutie rodákov v rámci najväčších akcií, ktoré organizuje Židovská náboženská obec Žilina. Stretnutiu rodákov v sobotu večer predchádzala prehliadka neologickej synagógy, kde Marek Adamov (riaditeľ OZ Truc sphérique) oboznámil s priebehom rekonštrukcie tejto architektonicky vzácnej budovy. Program pokračoval Stretnutím rodákov v hoteli Polom, ktorého sa zúčastnilo aj pomerne veľa zástupcov ďalších generácií žilinských izraelských rodákov. V nedeľu bola spomienková tryzna za obete holokaustu v Ceremoniálnej hale židovského cintorína v Žiline a Pietna spomienka pri Pamätníku „Cesta bez návratu“. Na stenách synagógy sú pozostatky kresieb z výstavy Dana Perjovschého z Rumunska.

Synagóga bola postavená v rokoch 1929 – 1931 na mieste, kde stála pôvodná synagóga. Naprojektoval ju významný európsky architekt prof. dr. Peter Behrens (1868 – 1940) z Berlína. Budova je vrcholne majstrovským dielom s uplatnením maurských prvkov. Architekt bol inšpirovaný hrobom Ráchel, ktorý je medzi Jeruzalemom a Betlehemom. Zaraďuje sa k jedinečným stavebným pamiatkam z celoslovenského hľadiska. Dnes už neslúži svojmu účelu. Naposledy tam bola kinosála. Viac o žilinskej synagóge si prečítajte od autora Ing. Gustáva Krušinského po kliknutí na odkaz: Žilinská synagóga.

Two separate Jewish communities operated in Žilina in the past. The Jewish religious community today uses the Orthodox house of prayer and there is installed here one of the exhibitions of the Museum of Jewish Culture. The former neological synagogue is one of the most significant examples of modern synagogue architecture in Europe. This remarkable functionalist building was built over the years 1929 – 1931 according to the designs of the important German architecture Peter Behrens. Today it serves as a cinema and only a memorial plaque recalls its original purpose.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 332

[0] Komentárov

Pridať komentár