Zádubnie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/34

Zádubnie

premietanie (slideshow)
Zádubnie

Zádubnie

Zádubnie, mestská časť Žiliny
(Foto: 10. 6. 2007)

Staré Zádubnie bolo vybudované na severnom svahu vrchu Dubeň, od ktorého je oddelené od Žiliny. Z tohto obdobia sa zachovala pôvodná ulica, ktorá smerovala do údolia k Liešovskému potoku. Okolo ulice boli vybudované dva rady domov. Asi zo stredu tejto ulice smerom na západ (vpravo) pokračovala druhá ulica k zvonici a cintorínu. Táto cesta dnes tvorí spojovaciu komunikáciu medzi starou a novou časťou Zádubnia. Okolo tejto cesty smerom do Budatína a do Žiliny pokračovala nová výstavba. Po druhej svetovej vojne začali premávať autobusy zo Žiliny do Zádubnia po starej ceste a pri jej ústí do starej časti sa autobusy otáčali. V starej časti sa zachovalo niekoľko dreveníc a zvonica. Bola tu vybudovaná požiarna zbrojnica a stará základná škola. Pôvodná zástavba bola postupne prebudovaná na nové domy. Po II. svetovej vojne bola vybudovaná nová komunikácia do Zástrania, ktorá z pôvodnej komunikácia odbočuje pri kultúrnom domu a prechádza nad pôvodnou zástavbou. Aj teraz vidieť urbanizáciu Zádubnia a jeho neskorší vývoj. Zádubnie sa spomínalo už v roku 1438 ako Zadubnye. V erbe malo muža s vidlicovitou haluzou na pleci, kráčajúceho doľava ku kru. Patrilo pod budatínske panstvo. V roku 1784 malo 205 obyvateľov a roku 1980, kedy bolo pričlenené k Žiline už 746 obyvateľov.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2114

[0] Komentárov

Pridať komentár